Materiály a technologie

Jak jednoduše snížit energetickou náročnost domácností? Šetřete vodou!

  ČTENÍ NA 6 MIN.  |  14.2.2022

Kolem dokola se neustále mluví o úspoře energií a elektromobilech, přitom se ale zapomíná na jednu důležitou surovinu: na vodu. Tedy vzácnou potravinu, bez které nemůžeme existovat, ale přitom s ní docela často bezostyšně plýtváme. Stačí jeden příklad. Víte, že když si vaše dítě čistí ráno zuby s naplno otevřenou armaturou, vyplýtvá okolo 19 litrů vody? Že na sprchování spotřebuje každý člověk v průměru 60 litrů? Vedle toho bereme za úplnou samozřejmost, že na vše používáme teplou vodu, a přitom si neuvědomíme, že spotřeba energie na ohřev vody v domácnosti činí až 60 % veškerých nákladů? To je alarmující číslo. Šetřit vodou tedy neznamená jen snížit spotřebu vody, ale současně i energetické náklady.

Pákové a termostatické armatury

Nejvíce vody se spotřebuje tradičně v koupelnách. Dříve bylo běžné, že umyvadlo mělo obyčejnou „kohoutkovou“ armaturu, mnohdy jednu na studenou a jednu na teplou vodu. Příchod pákových armatur nebyl jen o komfortu, ale okamžitě s tím se snížila spotřeba vody, protože kartuše uměla namíchat vodu dle polohy páky podle potřeby téměř okamžitě.  Později se začaly používat perlátory a posléze také vodní brzdy (zdvih páky armatury měl dvě fáze, tzn. s malým a maximálním průtokem), aby se snížil celkový průtok na hodnotu 12 litrů za jednu minutu. Ale i taková hodnota je z hlediska současných trendů příliš vysoká. Výrobci armatur přišli proto s dalším vylepšením v podobě nové konstrukce perlátoru, který snižuje průtok vody na přijatelných 6 litrů za minutu. Takovou armaturu lze v současné době považovat za úspornou a doporučit ke koupi. Někteří výrobci (například HANSA) umožňují navíc na kartuši armatury mechanicky seškrtit průtok dokonce až na 4,5 litru za minutu.

Další nemalou úsporu je možné dosáhnout tím, že investujeme do termostatické baterie ve sprše nebo u vany, kde je spotřeba vody logicky největší. Pro zajímavost sprchování jedné osoby trvá v průměru 6 až 8 minut přičemž se spotřebuje až 60 litrů vody. Princip úspory termostatické armatury je vlastně úplně jednoduchý. Namíchá totiž uživateli výslednou teplotu automaticky (dle předchozího nastavení uživatelem) a to v nejkratším možném čase. Pro srovnání: u klasické kohoutkové armatury namícháte požadovanou teplotu přibližně za 50 vteřin, v případě pákové armatury se čas sníží na 20 vteřin, ale termostatická to dokáže za pouhé 4 vteřiny. Takže než si namícháme vodu do požadované teploty a osprchujeme se po dobu necelých 5 minut, spotřebujeme s běžnou pákovou armaturou až 68 litrů vody, zatímco s termostatickou armaturou pouze 32 litrů. Další velkou výhodou termostatu je, že dokáže udržet konstantní teplotu vody (s tolerancí plus minus 1 °C) po celou dobu sprchování, protože si umí vyrovnávat tlaky studené a teplé vody. O komfortu a bezpečnosti (eliminuje se riziko opaření horkou vodou například u dětí nebo seniorů) nemluvě. Již dříve byly provedeny nejrůznější průzkumy, ze kterých vyplývá jednoznačný přínos termostatických baterií a v principu je jedno, zda se jedná o administrativní budovu nebo běžnou domácnost. Všechna měření prokazují až 50 % úsporu vody, což zejména v případě nákladů na ohřev teplé vody představuje nemalé peníze. Za pouhý jeden rok lze uspořit náklady přesahující cenu špičkové termostatické armatury. V jednom švédském bytovém domě naměřili v rámci ročního průzkumu po výměně baterií (nově termostatické) 33% úsporu vody a další 33% úsporu energie potřebné na ohřev vody. Z toho vyplývá, že návratnost prvotní investice je extrémně krátká. 

Bezdotykové armatury

Bezdotykové armatury jsou dalším stupněm efektivní úspory vody bez ztráty komfortu užívání. K úspoře dochází jednak konstrukcí, protože bezdotyková armatura je navržena s průtokem vody 6 litrů za minutu, ale také tím, že k průtoku dojde jen v okamžiku, kdy je skutečně potřeba – čili v momentě, kdy senzor zaregistruje přítomnost rukou. Kdybychom porovnávali kvalitní pákovou armaturu s průtokem 6 litrů vody za minutu se stejně kvalitní bezdotykovou armaturou, ušetří se dalších zhruba 20 až 30 % vody. Bezdotykové baterie nejsou žádnou novinkou, například firma Hansa je vyrábí již více než 30 let. Ještě nedávno se oblast jejich použití etablovala především v komerčních a veřejných budovách. Dnes je tomu jinak a s úspěchem se prosazují i v domácnostech. A to nejen kvůli úspoře vody.

Dalším hlediskem je přenos mikrobů, kteří jsou zdrojem nemocí. Použití bezdotykových baterií v nemocnicích, domovech pro seniory, ve školách nebo na toaletách veřejných budov, je v dnešní covidové době skutečně přínosné. Existují studie, podle kterých se výměnou baterií na bezdotykové v jednom kancelářském komplexu snížila nemocnost zaměstnanců o 40 až 50 %. To hovoří samo o sobě. V domácnosti tento přínos rovněž není zcela zanedbatelný, zejména u vstupních koupelen, kam mohou nejen členové rodiny, ale také návštěvy. Pro zajímavost kvalitní bezdotyková armatura stojí okolo 10 tisíc vč. DPH bez často prezentovaných slev (ty mohou činit kolikrát až 30 %). Návratnost přímých nákladů je rovněž vzhledem k úspoře krátká. Jeden ze základních modelů bezdotykové armatury značky Hansa je navíc nastaven tak, aby maximální průtok vody nebyl vyšší než 4,8 litru za minutu při stále komfortním pocitu dobře umytých rukou. Současné bezdotykové baterie vypadají po stránce designu velmi dobře i v elegantní koupelně, a současně drží krok s dobou. To znamená, že si můžete stáhnout aplikaci, která na bázi Bluetooth umí sledovat spotřebu, nastavovat citlivost senzoru, poskytnout informace o stavu nabití baterie nebo zajistí automatický proplach. Bezdotykové armatury se stále více používají rovněž v kuchyních. A něco na závěr – bezdotyková armatura se snadno čistí – protože se jí nedotýkáme! A návratnost? Maximálně dva roky.

Digitální sprcha

Aby té elektroniky nebylo málo, podívejme se na poslední výkřik technického vývoje – digitální sprchu. Filozofií této novinky (Hansa Activejet Digital) je vyvolat v uživateli podprahovou potřebu šetřit s vodou. Hlavice sprchy má totiž displej, který v reálném čase informuje sprchujícího o tom, kolik litrů vody v dané chvíli protéká hlavicí. Navíc světelná dioda tento fakt umocňuje, protože její barva se mění dle spotřeby vody. Zelená barva znamená, že stav udržitelnosti je dobrý, ale žlutá již varuje a červená barva upozorní na „plýtvání“. K tomu všemu dostanete informaci o aktuální teplotě vody. Napájení je vyřešeno bez bateriově, protože sprchová hlavice má v sobě integrovanou turbínku, která se průtokem vody aktivuje a vyrobí potřebnou energii. Milovníky chytrých mobilů a všelijakých měření a statistik potěší, že si může stáhnout aplikaci, ve které bude na bázi Bluetooth zaznamenáno veškeré dění a průběh spotřeby vody v delším časovém horizontu.

Zamyšlení na závěr

Čísla nelžou, a tak je zřejmé, že investice do těchto zařízení má smysl, vždyť voda je opravdu čím dál tím vzácnější. Navíc v kontextu s odpovědností k přírodnímu bohatství šetříme dvojnásob, neboť energetické úspory nejsou zanedbatelné, jen si je někdy neumíme dát do širších souvislostí. Samozřejmě existují i další cesty, jak snížit spotřebu vody, ale zmíněné možnosti jsou pravděpodobně nejjednodušší.

DALŠÍ ČLÁNKY