Ochrana osobních údajů

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), zpracovával správce BigMat CZ, obchodní družstvo, Sezemická 2757/2, 193 00 Praha – 9, mou emailovou adresu za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle z. č. 480/2004 Sb., správcem, členy obchodního družstva BigMat CZ a smluvními dodavateli, jejichž seznam lze nalézt na www.bigmat.cz. Tento souhlas se zpracováním údajů je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v „Informacích o zpracování osobních údajů“, umístěných na našich webových stránkách www.bigmat.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů, zejména s bližší identifikací správce, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a dalšími právy, která Vám v této souvislostí náleží.