Materiály a technologie

REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU SE SUCHOU PODLAHOU

  ČTENÍ NA 2 MIN.  |  9.7.2021

Podkroví starších domů a chalup se hodí pro vytvoření nových obytných místností. Každá taková vestavba se samozřejmě neobejde bez nové podlahy. Použití klasické betonové vrstvy pravděpodobně nebude tím optimálním řešením, protože jednak dlouho vysychá a také s sebou nese riziko popraskání. Navíc nosné konstrukce stropů ve starých domech bývají často dřevěné a v takovém případě je mokrá skladba podlahy při rekonstrukci podkroví vysloveně nevhodná. Alternativou je tedy suchá podlaha.

Protože staré domy v sobě ukrývají mnoho překvapení, finální skladbu podlahy by měl nejlépe posoudit projektant. V zásadě je však nutné po rozebrání staré podlahy a vyčištění podkladu povrch vyrovnat. Tím se vytvoří základ pro pokládku následné skladby podlahy. Jako řešení se nabízí podsyp z Liaporu, což je suché keramické kamenivo, které je v porovnání s betonem výrazně lehčí (pouze 500 kg/m3). To znamená, že stropní konstrukci ve výsledku tolik nezatíží. Jedná se o sypký materiál, jenž díky velikosti jednotlivých zrn 1 až 4 mm zaplní nerovnosti ve stávajícím podkladu. Keramické kamenivo Liapor je známo pod názvem „keramzit“. V podstatě se jedná o expandovaný jíl, tedy čistě přírodní a ryze ekologický materiál. Dodává se v praktických pytlích, které usnadňují manipulaci.

Při přípravě rovného podkladu je zapotřebí vytvořit minimálně 20 mm vysokou vrstvu Liaporu. U dřevěných stropů se pod vrstvu Liaporu pokládá separační geotextilie. Před pokládkou keramického kameniva je vždy nutná montáž obvodové dilatace! Vrstva Liaporu se urovnává a hutní ručně za pomoci latě a hladítka. Následná skladba podlahy záleží vždy na konkrétních podmínkách a také na požadavcích ze strany majitele nemovitosti. Nejčastěji se používají sádrokartonové nebo sádrovláknité desky, tak aby finální tloušťka této „deskové vrstvy“ byla minimálně 25 mm.

Největší předností suchých podlah je rychlost realizace, nízká hmotnost a absence mokrých procesů. Vyrovnávací podsyp z Liaporu má dobré tepelněizolační vlastnosti, vysokou odolnost vůči požáru i mrazu, pevnost a objemovou stálost. Vrstva Liaporu současně přispívá k utlumení kročejového hluku. Na suchou podlahu lze pokládat prakticky všechny druhy finálních nášlapných podlah včetně keramické dlažby, lina, dřevěné plovoucí podlahy, koberce apod.

DALŠÍ ČLÁNKY