Materiály a technologie

Jednovrstvé zdivo: stavíme bez zateplovacího systému

  ČTENÍ NA 4 MIN.  |  22.10.2023

Všichni, kdo se chystají stavět, jsou zcela jistě zahlceni informacemi o výhodnosti té které izolace obvodového zdiva. Výrobci se předhánějí argumenty, jež mají vysvětlit, proč zrovna ta jejich je nejlepší, či který součinitel prostupu tepla je výhodnější. Mnohdy jsou rozdíly ovšem tak minimální, že je v praxi běžný uživatel prostě nemůže rozpoznat. Ponechme tentokráte stranou váhání nad minerální nebo polystyrenovou izolací a pojďme se zamyslet nad tím, proč je i v dnešní době zajímavé jednovrstvé zdivo.

Z mnoha úhlů pohledu je jasné, že obvodové zdivo je klíčovým prvkem stavby, který ovlivňuje řadu faktorů. Počínaje statikou, přes životnost objektu až po tepelnou bilanci. Z toho je zřejmé, že této problematice budeme věnovat největší pozornost. Když stavíme z klasického zdiva, tak abychom dosáhli kvalitních tepelně-izolačních vlastností obvodového pláště, musíme zateplit většinou kontaktním zateplovacím systémem, který se skládá minimálně z penetrace, izolantu, omítky a fixačních komponentů. To vyžaduje jistý technologický čas. Zkusme ale postavit základní obvodovou konstrukci výrazně levněji a rychleji! Místo složité skladby můžeme totiž použít jednovrstvé zdivo. 

Nejen cena je příznivá

Společnost Wienerberger nabízí cihly z ryze přírodního materiálu řady EKO+ Profi a T Profi, které jsou již ve výrobě plněné minerální vatou, a díky tomu plně vyhoví tepelně-izolačním parametrům, jež splní nízkoenergetický a dokonce i pasivní standard pro novostavby. A pozor, bez dodatečného zateplení! A hned to nejdůležitější – jak vypadá cenové srovnání? Cena takové cihly je samozřejmě vyšší, než obyčejné. Jenže musíme se na celý proces podívat z nadhledu, kdy do celkových nákladů na stavbu obvodového zdiva se zateplením musíme započítat nejen všechny komponenty zateplovacího systému, ale i práci. Proto můžeme tvrdit, že stavět z jednovrstvého zdiva, které je plněné minerální vatou (rovněž přírodní materiál) se cenově vyplatí (až dokonce o 50 %). 

 

Když chceme zdravě bydlet

Jednovrstvé zdivo má kromě rychlosti a ceny také další pozitivní vlastnosti. Jak již bylo řečeno, jedná se o přírodní materiál, který je nejen ekologický a recyklovatelný, ale pomáhá také vytvářet příznivé mikroklima důležité pro naše zdravé bydlení. Díky integrované minerální vatě má cihla nejvyšší kategorie Porotherm T Profi součinitel prostupu tepla až 0,12 [W/(m²∙K)]. Záleží samozřejmě také na tloušťce stěny (30-50 cm). Z uvedeného vyplývá, že zdivo bude mít i dostatečnou měrnou tepelnou kapacitu, která zajistí v letních i zimních měsících pozvolný průběh (nárůst i pokles) teplot. Tedy i v horkém dni zůstává uvnitř domu příjemná teplota delší dobu a naopak. Jednovrstvé zdivo umožňuje také bezproblémovou difúzi vodních par, které se nebudou uvnitř interiéru hromadit, čímž se eliminuje riziko tvorby plísní. Což patří k nejdůležitějším vlastnostem, které ocení především alergici i astmatici. Je třeba ale dodat, že jakékoliv zdivo, i to nejlepší, není samospasitelné a je třeba se naučit s domem správně zacházet – v tomto ohledu kvalitně větrat. 

V jednoduchosti je síla

Někdo však může poukázat na fakt, že výhodou izolantu ve skladbě zateplovacího systému je skutečnost, že snadno zakrývá určité nerovnosti při realizaci. Což naproti tomu jednovrstvé zdivo neumí a je proto náročnější na zpracování. A jiný může přidat, že omítka lépe drží na izolantu než na zdivu. Tak toho všeho se bát nemusíme. Samozřejmě záleží na zpracovateli, ale ten může stejně tak špatně instalovat izolant, jako omítat. Přesné a kvalitní cihly, o kterých je tu od začátku řeč, umožní nejen přesné zdění, ale i bezproblémové omítání. A pokud přece jen vzniknou nějaké nerovnosti vlivem nešikovnosti, pak jsou tu vícevrstvé omítky, které vše vyřeší. A stále jsme na tom s časem i cenou mnohem lépe, než u zdění se zateplovacím systémem. 

A na závěr…

Tak si to můžeme shrnout. Jednovrstvé zdivo je veskrze moderní technologie, která přináší řadu úspor, výborné technické vlastnosti obvodového pláště včetně požární bezpečnosti, zjednodušuje zpracování a urychluje stavbu. V zrcadle celkových nákladů na stavbu domu tvoří cena obvodového pláště s jednovrstvým zdivem řádově 7 %. Potřebujete ještě nějaké další argumenty? Snad jenom to, že cihly řady EKO+ Profi a T Profi vynikají stabilitou, pevností, odolností vůči povětrnostním podmínkám, nejsou náchylné k vlhkosti a vydrží roky – živostnost je minimálně 150 let.

is

DALŠÍ ČLÁNKY