Letem světem BigMatem

Hráli jsme okresní přebor, ale teď jsme přestoupili do první ligy

  ČTENÍ NA 4 MIN.  |  7.4.2021

V poslední době BigMat posiloval svou členskou základnu a tím i postavení na českém trhu. Čtyřicet jedna členů a 69 poboček dnes produkuje okolo 3,3 miliardy obratu, a to už je slušná porce. Dalo by se tedy říci, že vše spěje k lepším a ještě lepším zítřkům. Ale položme si otázku, kde jsou hranice? Potenciál České republiky má určitou kapacitu, přes kterou nejede vlak. Navíc konkurence rovněž nespí. Je vůbec další prostor pro rozšíření členské základny?

Zajeli jsme se zeptat do Jižních Čech dřívějšího člena představenstva a nyní člena Revizní a kontrolní komise Františka Jiříka, který spoluvlastní firmu Stavocentrum FPS, s.r.o., jež se stala členem sítě BigMat v roce 2016. Chtěli jsme se dozvědět něco víc, neboť právě František Jiřík se rozšiřováním členské základny zabýval. Stavebniny v malebné vesničce Horusice u Veselí nad Lužnicí jsme našli snadno, a to už nás vřele vítal bratr pana Jiříka, neboť Stavocentrum je ryze rodinná firma.  

Rozšiřování členské základny bylo v posledních letech jednou z vašich priorit. Podařilo se dosáhnout vytyčeného cíle, nebo existují ještě nějaká světlá místa?  

Dosáhli jsme velmi slušného stavu co se týká členské základny a určitě jsme za poslední roky zaplnili řadu bílých míst na mapě. Například jsme zásadně posílili v Severomoravském kraji, protože se k nám přidala firma Stavebniny Janík, jež má v regionu 7 poboček a patří k největším samostatným stavebninám v republice. Nicméně v souvislosti s nastavenou ochrannou zónou a současným stavem lze předpokládat, že náš strop bude někde mezi 55 až 60 členy. Stále existují regiony, kde bychom potřebovali posílit. Mluvím především o západních Čechách, to znamená o Plzeňském a Karlovarském kraji. S řadou firem jsme jednali rovněž na pomezí oblasti Čech a Moravy, ale zatím bez úspěchu. To samé v okolí Zlína. Ale pokud se ptáte na náš strop, tak si myslím, že do dvou tří let jej dosáhneme.  

Máte vy nějakou vizi kam dál, když onoho stropu bude dosaženo? 

Podle mého názoru bude hlavním mottem zkvalitňování kultury prodeje. Musíme si uvědomit, že celá řada prodejen vznikala ve skromných podmínkách a postupně se propracovávala do stavu, kdy mohla konkurovat. Můžete to vidět sám, kolik se toho v poslední době zlepšilo. Nakupuje se nová technika, budují se nové prodejní areály, zvětšuje se objem skladovaného materiálu, což je pro klienty mimochodem hodně důležité. Naším cílem do budoucna je dosáhnout takového standardu prodeje, abychom i koncové zákazníky lákali k nám jezdit. Musí vidět, že jsme plnohodnotní prodejci, kteří jim nabídnou široký sortiment zboží.  

Jak to chcete udělat? 

Máme oproti ostatním tu výhodu, že se vzájemně potkáváme na našich setkáních a můžeme si vyměňovat zkušenosti a sbírat inspiraci, aniž bychom si konkurovali. Hodně nám také pomáhá společný marketing a zákazníci nás díky němu už vnímají jako vyspělé prodejce. To je znát.  

Cesta rozšiřování služeb k tomu určitě patří, že

Samozřejmě. Za posledních 10 let se mnoho věcí změnilo. Kdysi byl prodej hlavně bojem o nejnižší cenu. Dnes požadují zákazníci systémové prvky a kvalitnější materiály. Nás to nutí k tomu, abychom se vzdělávali a uměli poradit. My máme například ve firmě specializované fasádní studio, které umožňuje zákazníkům vybrat si kompletní sortiment počínaje širokou škálou izolačních materiálů a konče barevným řešením obálky jejich domu. Tento trend se bude zcela jistě dál rozvíjet.  

Jak ale může BigMat konkurovat velkým řetězcům? 

My jsme v takové velmi zvláštní situaci. Ukrajujeme z dobrých vlastností malých firem a současně i těch velkých. Dohromady pak vzniká pro našeho zákazníka zajímavá a atraktivní alternativa. Dobře víme, že celá řada z nás prodělala vstupem do BigMatu obrovskou změnu. Do té doby jsme všichni hráli okresní přebor a najednou jsme vstoupili do první ligy. Máme podmínky, na které bychom si v okresním přeboru nikdy nesáhli. To je fakt. Vidíme ovšem, že konkurenti jdou neustále kupředu, a tak musíme umět reagovat. Třeba nyní je naším velkým tématem práce v oblasti on-line prodejů. Snažíme se přijít na to, do jaké míry tento novodobý obchodní nástroj rozvíjet ve spolupráci s naší úspěšnou marketingovou kampaní. Nejsme v tomto směru stále jednotní. Víme, že musíme na rostoucí trend reagovat, ale neznáme zatím tu správnou hranici.  

To je zajímavé téma. Váš konkrétní názor je v tomto ohledu jaký?  

Já osobně jsem spíše zastáncem rychlejšího a dravějšího postupu. Byl bych rád, kdybychom měli v on-line co nejdříve silnou pozici, protože vnímám, jak si vede konkurence. Sleduji aktivity prodejců v zahraničí a vidím, jak se jejich webové stránky mění. Jak lákají zákazníky, kteří přemýšlejí úplně jinak, než tomu bylo dříve. Jsou pohodlní dojít si osobně materiál nakoupit. Z vlastní zkušenosti vím, že s velkou částí zákazníků, kterým vozíme materiál, jako například cihly, rovnou od výrobce na stavbu, se vůbec osobně nepotkáme. Pořád je tu ale faktor rodinné firmy, která oslovuje blízkou vazbou mezi prodejcem a zákazníkem. To je podstatné. Myslím si ale, že on-line prostředí celý proces urychlí a zjednoduší.  

Děkuji za rozhovor

DALŠÍ ČLÁNKY