Architektura

Nová moderní knihovna uprostřed historického centra

  ČTENÍ NA 4 MIN.  |  6.5.2021

V blízkosti česko-polsko-německého trojmezí nedaleko Liberce leží malé městečko Hrádek nad Nisou. Když přijedete na náměstí, pravděpodobně vaší pozornosti neunikne multifunkční centrum Brána Trojmezí, jehož součástí je nově vybudovaná knihovna. Moderní stavba uprostřed historického centra? Je tomu tak, ale objekt knihovny byl postaven velmi citlivě a respektuje historii. Nová budova stojí na místě původní pekárny.

Odvážný plán přesvědčil památkáře

Historický dům s pohnutou historií byl postaven kolem roku 1850 a nacházel se ve velmi špatném technickém stavu. První představa památkářů byla zachovat původní stavbu, ale potřebná investice se ukázala být natolik vysoká, že její realizace byla prakticky nemožná. Navíc by starý dům neposkytl odpovídající prostor pro potřeby nové knihovny. Zpracování návrhu se ujal Projektový atelier DAVID, který přesvědčil nejen starostu, ale i památkáře, o novodobé technologii železobetonového skeletu. Odvážný projekt ušetřil nejen finance, ale nabídl žádaný prostor, který nebyl svázaný svislými nosnými konstrukcemi a umožnil kreativní využití vymezeného místa. Současně vznikl nápad, jak novou knihovnu provázat s historií. Stalo se tak díky nezvykle tvarované čelní fasádě, do které byly vloženy staré cihly získané při bourání historického objektu. Cihly tak vytvořily dojem polic plné knih. Neobvyklý a odvážný fragment se stal, jak už to u nás bývá, předmětem rozsáhlých diskuzí, ale nakonec se jej podařilo realizovat. Pozitivní reakce návštěvníků dala architektům za pravdu. Svědčí o tom i skutečnost, že ve srovnání se starou knihovnou, se počet klientů knihovny mnohonásobně zvýšil.    

Esteticky i účelově vyvážený prostor

Tvarově byl objekt navržen jako jednoduchá lapidární hmota, přičemž schodišťový trakt byl odsunut ke stávajícímu sálu kina. Základy jsou tvořeny železobetonovými pasy a železobetonovou základovou deskou. Nosné stěny objektu tvoří železobetonový monolit. Ten je doplněn vyzdívkami z tvarovek z lehkého keramického betonu (Liaporu). Nicméně architektura knihovny a použití starých cihel zdařile maskuje svoje konstrukční schéma. Knihovna upozorňuje i na původní místo, protože pod částí budovy byl kdysi hřbitov a při bourání se našly kosterní ostatky. Místo nálezu připomínají návštěvníkům kresby na podlaze.

„Police plná knih“ je součástí předsazené fasády, která je ve večerních hodinách nasvícena světly umístěnými za předstěnou, což vyvolává osobitou atmosféru. Za povšimnutí stojí i navazující stavba hrázděného domu s ochozem a balkonem, jejíž snahou bylo, aby dala vyniknout měřítku původní stavby. Na místě vznikla piazzetta, kterou se vchází do víceúčelového sálu i do knihovny. Projdete-li průchodem Centra Brány Trojmezí, první pohled odhalí, jak zdařile se podařilo vyvážit poměr hmot. Předsazená fasáda pomohla technicky i vizuálně vytvořit určitý výraz, který by bylo jinak velmi obtížné realizovat. Jak nám vysvětlil autor architektonického řešení – Ing. arch. Ladislav David – předsazená fasáda dává architektovi určitou svobodu pro tvorbu zajímavého a přitom zcela funkčního pláště. Pro zajímavost – tuto myšlenku přenesl architekt David shodou okolností i do dalších právě se realizujících staveb. Vlastní fasáda knihovny je samozřejmě doplněna kontaktním zateplovacím systémem. Stavební otvory byly osazeny hliníkovými okny, které je možné otvírat.

Oáza klidu a moudrosti

Také interiér třípatrové knihovny působí příjemným a útulným dojmem. V přízemí je recepce, šatna a čtenářský koutek. Pozornost upoutá stylizovaná fotografie původního historického domu. Jednotlivá podlaží jsou tematicky rozlišena tak, aby každý našel co potřebuje. Nechybí tu další čtenářský koutek a v západní části objektu je umístěn dětský koutek se skluzavkou. Zcela nahoře je patro určené odborné a dětské literatuře. Knihovna se stala jakousi oázou klidu, ve které se zabaví a hlavně odpočine doslova celá rodina. Někdo si půjčí knihu, kterou potřebuje, ale hodně návštěvníků se zde zastaví, děti si pohrají, někdo si tu rovnou čte. Že to nejsou jen slova psaná na papíře je viditelné z návštěvní knihy, která je neustále plná. Zájem je veliký a to je asi ta největší odměna pro stavitele.  A pak, že se v Česku málo čte!  

is

DALŠÍ ČLÁNKY