Architektura

Co rozhoduje o výběru okna?

  ČTENÍ NA 5 MIN.  |  21.11.2022

Výběr oken patří mezi nejdůležitější kroky při stavbě nového domu. Jednak technicky tvoří výplně stavebních otvorů, ale také vystihují charakter objektu, ovlivňují přirozené osvětlení interiéru, ale také energetické ztráty objektu. Čemu tedy věnovat nejvíce pozornosti?

Materiál nebo počet komor?

Při výběru okna by se mělo vždy přihlížet k architektuře objektu. Od ní by se měl odvíjet design oken i jejich velikost. Nicméně prvním krokem je jistě volba materiálu. Existují v podstatě tří varianty, respektive čtyři. Přirozenou elegancí disponuje hliník, ze kterého je možné vyrábět subtilní konstrukce, jež vydrží velké zatížení, a tak unesou i ty největší formáty. Jeho nevýhodou je vysoká cena. Pak je tu dřevo, které je přirozeně krásné, není úplně levné, ale hlavně je náročné na údržbu. Jak z pohledu času, tak peněz. To už si musí každý promyslet, co je pro něj přijatelné. Třetí variantou jsou okna plastová, která mají příznivou cenu, mají nejdelší živostnost, prakticky žádnou nebo minimální údržbu a k tomu navíc množství designů a dekorů. Nechybí mezi nimi ani hliníkový vzhled nebo dřevodekory, které jsou natolik propracované na pohled i dotyk, že kolikrát není poznat, zda se jedná o originální dřevo nebo plast. Vedle toho si investor může zvolit jinou barvu oken v interiéru a jinou v exteriéru, což kvitují všichni, pro které je design důležitý. Je jasné, že plastová okna jsou tedy nejprodávanější a nejrozšířenější.

Jestliže se dříve hodnotil počet komor, v současné době není tato informace natolik důležitá, aby byla rozhodující. Přesto lze říci, že nejběžnějším standardem jsou tříkomorové profily. Jenže každého zajímá, jaké má okno tepelně-izolační vlastnosti a ty se v současnosti hodnotí součinitelem Uw celého okna. Doporučená norma je zatím u nás Uw = 1,2 W/m2K (u pasivních domů 0,6). Na vysvětlenou. Počty komor byly důležité tehdy, když se vyráběla okna s konstrukční hloubkou 60 mm. Dnes se ale vyrábějí okenní profily 70 nebo 80 mm (případně také 86 mm). Proč to všechno? Větší velikost profilu ovlivnila jeho chování při mechanickém namáhání a také při změně teplot. Tloušťka stěn profilu, dříve rozlišovaná třídou profilu, ztratila tak své opodstatnění. Mnohem důležitější je renomé výrobce a jeho reference. To on odpovídá za vysokou kvalitu svých materiálů, používaných fólií a zpracování svarů.

Není plast jako plast

Před deseti lety se na trhu objevil materiál, který vylepšil vlastnosti původních PVC oken a posunul je o nutný krok dopředu. Je to kompozit, který je vyráběn na bázi PVC a skelných vláken. Po nějaké době se na trhu zabydlela druhá verze tohoto materiálu (známého též jako RAU-FIPRO X), u které podíl skelných vláken významně vzrostl, a tak kompozitní okna začala dokonce „ohrožovat“ pozice hliníkových oken, ovšem za příznivější cenu. V čem jsou kompozitní okna tak výjimečná? Díky skelným vláknům mají okenní profily mnohem vyšší tuhost, tvarovou stabilitu a pevnost než okna klasická. To znamená, že jsou skutečně vhodná pro realizaci velkých formátů, které jsou v dnešní době tak populární a jež byly přednedávnem hlavně doménou hliníkových profilů. Současně mají kompozitní okna vylepšené tepelně-izolační vlastnosti (Uw až 0,61 W/m2K) a také umí významně tlumit hluk, což je v době, kdy se staví rodinné domy a bytové domy v blízkosti rušných komunikací velké plus (Rw až 47 dB). Výhoda pevnosti se dostává do popředí nejen kvůli velkým formátům, ale rovněž z pohledu konstrukce okna. Totiž do určitého rozměru (myšleno obvyklé formáty), nemusí mít kompozitní okna v profilu vloženou ocelovou výztuž. Místo toho je možné naopak do prázdné funkční komory vložit termomodul, který tepelně-izolační parametry ještě vylepší. Kompozitní okna mají v současné době konstrukční hloubku 86 mm. Z uvedeného vyplývá, že okna z kompozitu jsou vhodná také pro výrobu velkoformátových dveří jako jsou HS portály, případně PSK systémy. Považte, že v bílém provedení může být rozměr okenního prvku 2,8 m na výšku (barevný profil ubírá zhruba 10 %). A to jsou už pěkně velké formáty. V tomto ohledu je třeba brát na zřetel také hmotnost křídla, která je podle typu zasklení třeba 400 kg (v případě HS portálu). Což je hmotnost, která může omezit manipulaci. Proto se vyrábějí takové formáty i s elektrickým posunem, což ovšem zase něco stojí.

Okna jako investice?

Jisté je, že kvalitní okna jsou dobrou investicí, protože nejen zlepšují energetické parametry domu, ale přinášejí vyšší komfort (hlukový útlum, velké formáty = více světla) a lepší užitkové vlastnosti. Je dobré si uvědomit, že vlastnosti oken lze ovlivnit také dalšími komponenty – například kvalitním kováním (pro větší bezpečí), typem zasklení, řízeným větráním nebo přídavným zastíněním (integrované žaluzie) apod. To všechno může investor zvážit a v podstatě propůjčit objektu přidanou hodnotu v podobě kvalitních oken. 

is

Foto autor a archiv REHAU

 

DALŠÍ ČLÁNKY