Zajímavosti kolem nás

NZÚ Light – nové dotace míří na lidi s nízkými příjmy

  ČTENÍ NA 4 MIN.  |  27.12.2022

Nová mutace známého dotačního titulu Nová zelená úsporám reaguje na vzrůstající ceny energií a na podporu boje s jejich plýtváním – a to u těch lidí, kteří to potřebují nejvíce. Míří na starobní i invalidní důchodce a na další občany, kteří pobírali příspěvek na bydlení. Dostat mohou až 150 000 Kč, a to i zpětně, za opravy, které proběhly už ke konci roku 2022. Ve hře jsou tentokrát pouze rodinné domy a celoročně obývané chaty a chalupy.

Od 9. ledna 2023 bude možné Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) požádat o dotaci Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) na stavební úpravy, které prokazatelně vedou ke snaze šetřit energie. Dotace se vztahuje na již provedené práce, které proběhly po 12. září letošního roku 2022. Dotaci tak tedy bude možné poskytnout na projekty, které už žadatel realizoval, zrovna realizuje nebo se na ně teprve chystá. Ve třetím případě bude mít na vyčerpání dotace rok. Záměrem programu je podpořit rychle realizovatelné zateplení, s maximálním efektem a přiměřenými náklady. Proto je potřeba najít místa, kudy teplo uniká nejvíce. Stavební úpravy se mohou týkat zateplení fasády, stropu, podlahy a střechy, ale i výměny oken či vchodových dveří.

Pro koho je NZÚ Light určena a na co se vztahuje?

Jedná se o příspěvek pro lidi s nízkými příjmy, tedy starobní důchodce, občany, kteří pobírají invalidní důchod třetího stupně a všechny ty, kteří v době mezi 12.9.2022 a datem podání žádosti pobírali alespoň nějaký čas příspěvek na bydlení. Dotace na stavební úpravy se pak týká pouze rodinných domů (tedy ne bytovek nebo paneláků) a také chat a chalup, které jsou ale obývané celoročně – tedy nelze ji čerpat na rekreační objekt. Zažádat může vlastník nebo spoluvlastník objektu (pak je ale nutné, aby byli jako nízkopříjmoví vyhodnocení všichni spoluvlastníci), který v něm má nahlášen trvalý pobyt už před zmiňovaným 12. zářím 2022.

Pozor na častý případ, kdy starobní důchodci obývají domy fakticky vlastněné jejich dospělými dětmi v produktivním věku – v takovém případě tento příspěvek čerpat nelze, přestože skutečnými obyvateli domu jsou lidé z nízkopříjmové skupiny a faktičtí vlastníci mají trvalý pobyt hlášený jinde. Pokud je v domácnosti trvale hlášen další člen rodiny, který do nízkopříjmové skupiny nespadá, ale s vlastníky nežije, stačí doložit jeho čestné prohlášení.

Jak požádat a co je třeba doložit

Žádost bude nutné podat elektronicky, prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR, dostupného na webové adrese zadosti.sfzp.cz. Žadatel musí mít zřízenou elektronickou identitu (bankovní identitu, mobilní klíč eGovernmentu nebo datovou schránku). Doložit bude třeba fotodokumentaci té části stavby, na jejíž opravu bude dotace žádána (původní okna, dveře, nezateplená fasáda a další). Další požadovanou přílohou je tzv. Odborný posudek navrhovaných opatření, který si lze stáhnout na webu novazelenausporam.cz, a který zdarma vypracují zástupci Místních akčních skupin či poraden EKIS a M-EKIS – jejich seznam je dostupný na webu novazelenausporam.cz a kromě posudku mohou zdarma pomoci s celým podáním žádosti (například pokud žadatel nemá internet nebo příbuzné, kteří by mu mohli poradit). Poslední požadovanou přílohou je doklad o pobírání příspěvku nebo důchodu a doklad o vlastnictví bankovního účtu, kam peníze budou zaslány (výpis nebo kopie smlouvy s bankou).

Kolik peněz, na kterou úpravu a jak doložit realizaci

Výše dotace bude stanovena podle rozsahu a typu plánovaných úprav v maximální výši 150 000 Kč. Tu je možné dostat při realizaci zateplení nebo výměně oken a vchodových dveří (až 12 000 Kč/za jedno okno, až 18 000 Kč na vchodové dveře). Při realizaci zateplení střechy je maximální částka 120 000 Kč, u zateplení stropu nad posledním obytným podlažím 50 000 Kč a u zateplení podlahy 60 000 Kč. Od podání žádosti po doložení stavebních úprav nesmí uplynout více jak jeden rok, žadatelé mohou provést naplánované práce svépomocí nebo s využitím řemeslníků. Po dokončení prací je nutné předložit Zprávu o provedených opatřeních a fotografie realizovaných opatření, kterou opět zdarma potvrdí zástupce Místní akční skupiny nebo EKIS a m-EKIS.

Další informace na novazelenausporam.cz

A nezapomeňte, že materiály týkající se stavebních úprav a zateplení, výhodně nakoupíte v síti všech partnerů a členů BigMat po celé republice!

DALŠÍ ČLÁNKY