Zajímavosti kolem nás

Královské město Kadaň a nejužší ulička v Čechách

  ČTENÍ NA 5 MIN.  |  15.8.2022

Ani nevím, kolikrát jsme projížděli Kadaní a nikdy se tu nezastavili. Dodnes vlastně nevím proč, a tak nastal ten pravý čas to napravit. A nestačili jsme se divit. Kadaň je malebné město, které má návštěvníkům co nabídnout. Město leží na břehu řeky Ohře, která je, jak znalci vědí, pstruhovým rybářským revírem. Což už samo o sobě zájem o město v mých očích zvětšuje, byť se rybaří spíše pod Nechranickou přehradou. Ale návštěvou Kadaně si lze výpravu za pstruhy zajímavým způsobem zpestřit.

Karel IV.

První zmínky o osídlení se datují na přelom 11. a 12. století, kdy právě v tomto období tu vznikla důležitá trhová osada. Ovšem za vlády Přemysla Otakara II (cca v roce 1260) byla Kadaň povýšena na svobodné královské město a stala se tak jedním z nejstarších královských měst v českých zemích. V roce 1362 vypukl v městě požár, který zachvátil i hrad. Díky iniciativě římského císaře a českého krále Karla IV., a dodejme i dobrým finančním možnostem tehdejšího českého království, bylo město znovu a rychle postaveno, tentokrát celé z kamene. Zdokonalilo se opevnění, vznikla radnice a řada měšťanských domů. Rozhodně stojí za to vzpomenout, že sám Karel IV. navštívil Kadaň hned dvakrát, což svědčí o velkém významu města. V roce 1366 udělil Karel IV. městu dokonce právo úplné samosprávy. 

Historické jádro královského města bylo tedy právem vyhlášeno městskou památkovou rezervací a Františkánský klášter se uchází o zapsání památek na seznam UNESCO. Klášter, který nemůžete minout bez povšimnutí, je výjimečný unikátními nástěnnými malbami a vzácnou sklípkovou klenbou. Z parkoviště pod hradbami se pěšky dostanete na malebné náměstí, kde vám okamžitě padne do oka bílá gotická věž z počátku 16. století, jež je součástí radnice. Nejen její barva, ale i výška přesahující 53 metrů je v Čechách ojedinělá. Všimněte si, že střecha věže není, jak byste možná čekali, zhotovena ze střešních tašek, ale z kamene, jako celá radniční věž. Je pochopitelné, že věž je symbolem velkého historického významu města. Milovníci strašidelných příběhů pak přivítají vyprávění různých pověstí, které jsou s věží spjaty. Ještě, než se vydáme napříč náměstím, podívejme se na další historickou památku – Svatou bránu, která byla postavena na konci 13. století. Byla součástí rozsáhlého opevnění postaveného kolem celého města. Právě tudy projížděli do města kupecké karavany, ale také slavní panovníci, mezi kterými nechyběl Václav II, Karel IV, Ferdinand I. nebo Josef II. Svatá brána odděluje od sebe Staré město kadaňské a předměstskou čtvrť s názvem Nové Město. 

Po stopách kata

Vraťme se však zpátky na náměstí. Než zamíříme do jednoho českého unikátu – Katovi uličky, není možné si nechat ujít prohlídku barokního sloupu uprostřed kadaňského náměstí. Morový sloup se tyčí do výšky 25 metrů a byl zhotoven z pískovce. Ale pojďme dále ke Katově uličce. Jedná se o nejužší pojmenovanou uličku v České republice. V nejužším místě byste naměřili pouhých 66 cm. Uličkou se vydáte lehce z kopce směrem dolů, a zhruba po padesáti metrech se ocitáte na katově plácku, který je součástí hradebních parkánů kadaňského opevnění. Název jasně napovídá, komu ulička sloužila. Kadaňský kat tudy procházel ke svému domu č.p.190, kde bydlel. Dnes tu kata nepotkáte, ale zato zde můžete zakoupit čaj nebo koření. Kat ale samozřejmě nebyl jediným uživatelem. Ulička sloužila také k odvádění přebytečné vody z náměstí do Bystřického potoka, byla rychlou spojnicí mezi náměstím a hradebními parkány v čase obléhání. V době, kdy byly městské brány v noci uzavřeny, bylo možné v naléhavých případech tudy projít do města. Později uličkou také pravidelně chodíval městský lazebník, který plni své pracovní povinnosti v městských lázních vybudovaných v 15. století na břehu Bystřického potoka. Dnes je ulička především turistickou atrakcí. Směrem doleva od Katovi uličky se nachází Minoritská bašta s velkou dělovou věží a muzeem. Cesta doprava vás naopak zavede kolem žatecké brány (tou jsme do historického města vstoupili) až ke Kadaňskému hradu. 

Kadaňský hrad

Hrad byl založen kolem roku 1260 za vlády krále Přemysla Otakara II. Stojí strategicky vysoko na skále nad řekou Ohří. Původně se jednalo o gotický hrad, který byl ale v průběhu 16. století přestavěn do pozdně gotické a renesanční podoby. Největší újmu utrpěl při obléhání švédskými vojsky během třicetileté války. Byl vypálen a vypleněn a nebýt zřejmě Marie Terezie, kdoví jak by to s ním nakonec dopadlo. Za její vlády byl hrad opraven a byla tu zřízena vojenská kasárna (po roce 1750). Možná stojí za to říci, že hrad není situován uprostřed opevnění, ale na jeho okraji, což bylo na tu dobu nezvyklé. Všimněte si také další zajímavosti – hrad byl opevněn také směrem k městu. Mělo to své důvody, neboť hrad měl sloužit v případě napadení jako poslední místo obrany. 

Prohlídku města zakončíme prohlídkou krásného nábřeží Maxipsa Fíka, na jehož realizaci se podílelo hned několik českých architektů, jako například Štěpán Špoula, Michal Fišer, Petr Uhlík a ateliér Projektil architekti s. r. o. Ale to už patří mezi novodobé zajímavosti města.

DALŠÍ ČLÁNKY