Materiály a technologie

Ucelený ZDICÍ systém z Liaporbetonu má vynikající akustické vlastnosti

  ČTENÍ NA 3 MIN.  |  9.7.2021

Kompletní zdicí systém pro výstavbu rodinných i bytových domů a administrativních budov z rodiny Liapor nabízí ucelené řešení pro každou realizaci. Od obvodových stěn bez nutnosti dodatečného zateplení, přes akustické tvarovky pro nosné stěny a příčky, které splňují nejvyšší nároky na vzduchovou neprůzvučnost, až k pohledovému zdivu Liapor, nejčastěji používanému v neomítaných prostorách veřejných budov nebo ve společných chodbách a garážích v bytovém sektoru. V čem tento systém vyniká?

Vysoký index vzduchové neprůzvučnosti
Všechny druhy tvarovek jsou vyrobené z lehčeného Liaporbetonu, ve kterém jsou jako plnivo použita keramická zrna Liapor, vypálená z granulátu z třetihorních jílů v rotačních pecích při teplotě 1 100 °C. Díky tomu vykazuje materiál nízkou objemovou hmotnost (450–2 000 kg/m3) a tím pádem i lepší akustické vlastnosti. Svou roli hraje při dosažení velmi příznivých akustických výsledků i komůrkový útlum, při kterém je zvuk absorbován v mezerách mezi jednotlivými zrny kameniva. Tvarovky s označením K jsou navíc broušené na rovinnou přesnost 1 mm a tím pádem je možné je zdít na tenkou maltu s přesnou spárou o tloušťce 2 mm. Takto vyzděný homogenní blok má ještě lepší termoakustické a statické vlastnosti, navíc v pohledové kvalitě i bez nutnosti omítání. Protože zdivo absorbuje vzdušnou vlhkost jen minimálně a je jen velmi málo nasákavé, je vhodné i do nevytápěných prostor nebo do exteriéru.

Ucelený systém i zakázková výroba
Tvárnice s největší tloušťkou, tedy Liapor SL a Liatherm (365 a 425 mm), dosahují součinitele prostupu tepla až 0,28 W/m2K s indexem vzduchové neprůzvučnosti 56 dB. U výstavby rodinných domů je tedy možné je používat i bez dodatečného izolačního pláště. Díky dobré tepelné akumulaci zajišťují teplotní stabilitu interiéru. Nosné stěny z tvarovek Liapor M a KM v tloušťkách od 200 do 365 mm mají ve variantě AKU hodnotu Rw dokonce 59 dB. Příčky M, KM a PS v tloušťkách 70, 115 a 175 mm umí dosáhnout ve variantě AKU na hodnotu vzduchové neprůzvučnosti 55 dB. Jejich zvukověizolační vlastnosti jsou tedy lepší oproti běžným zdicím materiálům o stejné plošné hmotnosti. Další skupinou je pak pohledové zdivo, vyráběné ve dvou základních variantách (400 x 100 x 200 mm, 400 x 195 x 200 mm), které je možné od určitého množství vyrobit dokonce na míru jak z hlediska rozměrů, tak barvy, jíž se dosahuje pigmentací cementového tmelu. Zdicí systém pak samozřejmě disponuje dalšími nutnými součástmi, jako jsou překlady, atypické tvarovky a podobně.

Další vlastnosti Liaporbetonu
Nízká objemová hmotnost umožňuje lepší manipulaci i s většími tvarovkami, materiál si přesto zachovává dobrou pevnost (2–80 MPa) a vyniká snadnou opracovatelností. Z hlediska bezpečnosti patří mezi materiály s vysokým stupněm požární odolnosti (třída A – nehořlavé materiály). I při velmi malé tloušťce je zdivo z Liaporbetonu nehořlavé. Technologie výroby má uzavřený cyklus bez odpadních látek a s vysokým poměrem objemu vstupní suroviny a výstupní stavební hmoty (z 1 m³ hlíny vzniká 5 m³ zdiva), samozřejmostí je následná ekologická recyklace po dožití.

DALŠÍ ČLÁNKY