Materiály a technologie

Liapor pro rekonstrukce historických objektů

  ČTENÍ NA 5 MIN.  |  31.10.2023

Rekonstruovat historické budovy je činnost, která zaslouží obdiv, protože je to práce náročná, zdlouhavá a nákladná. Pokud se nějaký historický dům rekonstruuje, pak je obvykle třeba přistoupit ke kompletní renovaci podlah. Zatímco v přízemí dáváme přednost betonové mazanině, ve vyšších patrech je třeba k problému přistoupit odlišně. Existují dvě elegantní cesty, jak takovou podlahu obnovit, aniž bychom zatížili stávající konstrukci objektu nadměrnou hmotností. A dokonce tak nenarušíme ani genius loci daného objektu. Podívejme se na konkrétní příklad rekonstrukce domu na Starém náměstí v Ostrově.

Suchá podlaha – první cesta

V prvním kroku se přistoupilo k odstranění starých vrstev původní podlahy a vyčištění plochy od hrubých nečistot. Ve většině místností prvního patra byla na odhalených klenbách realizovaná tzv. suchá plovoucí podlaha. Ta se skládá z několika vrstev. Její první vrstvu tvoří suchý vyrovnávací podsyp z Liaporu. Pro doplnění – Liapor (dříve keramzit) je lehké keramické kamenivo frakce 1–4 mm, které díky velikosti zrn snadno vyplní všechny dutiny. Přidanou hodnotou Liaporu jsou jeho tepelně-izolační vlastnosti a navíc funguje jako výborná akustická izolace. Na vyrovnaný podklad se realizuje další vrstva v pořadí, což jsou roznášecí sádrovláknité desky v doporučené minimální výšce 25 mm. Po jejich pokládce, prošroubování a vytmelení spár je možné položit finální nášlapnou vrstvu. Třeba vinylovou krytinu, dlažbu nebo také koberec apod. Jak sám název říká, jedná se o suchou podlahu, to znamená, že stávající konstrukci nezatížíme další vlhkostí, což má mimochodem také pozitivní vliv na dobu realizace. Je třeba se také zmínit, že do vrstvy Liaporu je možné „ukrýt“ různé instalace, ale pod podmínkou, že vždy dodržíme doporučenou minimální výšku vyrovnávacího podsypu, to znamená 20 mm. Optimální výška je 120 mm. Mohou však nastat situace, kdy potřebujeme ještě vyšší výšku vyrovnávacího podsypu. V tom případě můžeme vrstvu Liaporu rozdělit v polovině ztužující podlahovou deskou (stačí tl. 8 až 10 mm, celoplošně). Při realizaci podlahy se nesmí zapomenout instalovat po celém obvodu místnosti dilatační pásky, nejlépe z kamenné vlny. Pokud bychom to neudělali, měli bychom problém s možným přenosem kročejového hluku do okolních konstrukcí. Jedinou nevýhodou suché podlahy je, že není vhodná do vlhkých prostor.

Liapor Mix – druhá cesta

Jak jsme již naznačili, v místnosti s odhalenou klenbou, kde bude mít investor koupelnu, není suchá podlaha vhodná. Proto byla dána přednost lehkému betonu Liapor Mix. Jedná se o vstřícného pomocníka, který je ideální právě pro rekonstrukce v místech, kde nelze použít klasický beton – hlavně kvůli své nízké hmotnosti. V případě tohoto lehkého betonu je ve směsi klasické kamenivo nahrazeno kamenivem keramickým – Liaporem. Proto má Liapor Mix oproti běžným betonům výrazně menší (až třetinovou) objemovou hmotnost. Mezi jeho benefity patří tepelně-izolační vlastnosti, vysoká pevnost, trvanlivost, požární odolnost a také akustické vlastnosti. To vše se velmi dobře do historických objektů hodí. 

Patří se zmínit, že na trhu jsou tři betony řady Liapor Mix. Prvním z nich je Liapor Mix, který je nejhrubší, protože keramické kamenivo v něm obsažené má frakci 4-8 mm. Používá se jako výplňový tepelně-izolační beton na podlahy. A to byl náš případ domu v Ostrově. Objemová hmotnost je pouhých 800-900 kg/m3. Je vhodný také jako podklad pro podlahové vytápění, ne ovšem pro zalévání topného potrubí! Jeho zpracování je snadné a zvládnutelné i svépomocí. Je potřeba dodržet jen správný poměr směsi a vody a míchat zhruba 2–3 minuty. Minimální výška betonové vrstvy musí být alespoň 50 mm. V případě domu v Ostrově byla ovšem tato výška významně vyšší. Beton je pochozí za 24 hodin, ale celkově vysychá 5 až 7 dní. 

Pro kompletnost informace jsme uvedli, že existují tři druhy lehkých betonů Liapor Mix. Druhý v pořadí, ten jemnější, je Liapor Mix Final, jenž je vyráběn s frakcí kameniva 1-4 mm a objemovou hmotností 900 až 1000 kg/m3. Ve skladbách podlah může mít funkci finální vrstvy, která následuje po aplikaci lehké výplňové vrstvy. Třetím lehkým betonem je Liapor Mix Statik. Jeho směs je připravována nejen z cementu a keramického kameniva, ale také má určitý podíl přírodního kameniva. Proto má pevnost v tlaku 18 MPa a objemovou hmotnost 1400 až 1600 kg/m3. Na rozdíl od obou výše zmíněných „bratrů“ můžeme Liapor Mix Statik všude tam, kde vznikne potřeba konstrukci vylehčit při zachování dostatečné vyšší pevnosti betonu. Může se jednat například o lehké betonové stropní konstrukce, vyztužené nosné vrstvy podlah, keramických a klenbových stropů nebo balkony. Nicméně jeho použití by měl v těchto případech vždy posoudit projektant – statik.

Jak je vidět z našeho příkladu, použití Liaporu jako takového je široké a ve stavebnictví proto velmi rozšířené. A pro účely renovace starých a historických budov je Liapor ideálním partnerem.

www.liapor.cz

DALŠÍ ČLÁNKY