Materiály a technologie

Jednovrstvé zdivo – moderní a progresivní řešení stavby

  ČTENÍ NA 4 MIN.  |  3.4.2021

Pokud jste jako technologii výstavby zvolili zdění z pálených cihel, zpozorněte. Trendem uplynulých let bylo vrstvení – na vnější obálku vyzděné hrubé stavby se zcela automaticky instaloval systém ETICS, který stavbě propůjčil požadované tepelně-technické vlastnosti. Takové řešení už je ale dnes přežité. Proč si zbytečně komplikovat stavbu, prodlužovat dobu jejího trvání a navíc obalit trvanlivé a odolné zdivo poměrně měkkým a na poškození náchylným materiálem, když můžete sáhnout po pálených cihlách s minerální vatou integrovanou uvnitř? Jednovrstvá technologie zdění zatím nedostala tolik prostoru, kolik by zasluhovala. Proč? Zvyk je železná košile a jako každý nováček, musí si i jednovrstvé zdivo prošlapat svou cestu. Pojďte se podívat, co může nabídnout.

Rychlost a jednoduchost hrubé stavby

Jednoznačným argumentem, zcela logickým, je rychlost výstavby. Při zdění hrubé stavby odpadá instalace zateplovacího systému, stěny se už jen omítnou. Zvolíte-li kvalitní zdicí systém, ideálně z broušených cihel (protože oproti nebroušeným cihlám je zdění až o polovinu rychlejší), můžete zdít na tenkovrstvé lepidlo nebo na pěnu. Tenká ložná spára zajišťuje minimální množství vody vnesené do zdiva, navíc eliminuje tepelné mosty. Pro příklad, i bez vnějšího zateplení obvodové stěny z jednovrstvého zdiva z cihel Porotherm T Profi nebo EKO+ Profi lehce splní požadavky na domy s téměř nulovou spotřebou energie a dům z nich postavený vydrží bez větších rekonstrukcí i více než 150 let. Nezanedbatelným faktem je i to, že dům lze komfortně užívat už při čekání na realizaci vnější omítky. 

Cena srovnatelná se zděnou zateplenou stavbou

Peníze jsou až na prvním místě, o tom víme všichni své. A přestože cena zatepleného cihelného bloku může v katalogu vypadat oproti nezatepleným konkurentům vysoká, je nutné hledat souvislosti. Zdíte-li z jednovrstvého zdiva, odpadá instalace systému ETICS. Tím pádem ušetříte nejen peníze vynaložené za zateplovací systém, ale také čas a práci, která je nutná k jeho realizaci. Spočítáte-li si cenu broušených pálených cihel dodatečně zateplených, dojdete víceméně ke stejné sumě, jakou vynaložíte za zateplené bloky. Ušetřený čas a práce se tak dají de facto považovat za příjemný (i finanční) bonus.  

www.wienerberger.cz 

Odolnost a životnost budovy

Jak už bylo zmíněno výše, pálená cihla je odolný a pevný materiál. Pokud ho obalíte do polystyrenu nebo minerálních vláken, jeho potenciál směrem k odolnosti a trvanlivosti fasády zůstane zcela nevyužit. Není to škoda? Zkušenosti se zateplováním budov už tu nějaký ten pátek jsou a praxe ukazuje, že životnost systému zateplení je kolem 30 let. Co pak? Demontovat celou fasádu a zhotovit novou. Peníze, čas a komplikace. Nezateplené cihlové zdivo s vnitřní a venkovní omítkou je na rozdíl od konstrukce s vnějším zateplovacím systémem mnohem méně náchylné na biologickou degradaci (přichytávání řas a růst plísní) a hlavně je mnohem více mechanicky odolné – pták si v něm nevyklove hnízdo a dítě ho neprokopne míčem. Minerální vata je chráněná uvnitř, je hydrofobizovaná, aby nenabírala vlhkost, navíc je mírně stlačena, což ji fixuje na pozici a brání sesedání vlivem gravitace. Z hlediska pevnosti si jednovrstvé zdivo stojí velmi dobře, pro realizaci vícepodlažních staveb navíc přibyla v portfoliu i cihla s vyšší pevností Porotherm TB Profi.  

Tepelně-technické, požární a akustické vlastnosti

U jednovrstvé konstrukce odpadá starost s rezonancí zateplovacího systému, který často snižuje akustické parametry stěny. Obvodové stěny jsou nehořlavé a nevznikají tak problémy s odstupovými vzdálenostmi. Bez dodatečného zateplení se dostaneme až na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Minerální vata uvnitř cihelného bloku nijak nebrání přirozené difuzi vodních par, takže je stěna prodyšná a přirozeným způsobem reguluje vnitřní vlhkost. Nezanedbatelná je i výborná akumulace cihly, která pomáhá udržet teplotní stabilitu v interiéru.  

www.wienerberger.cz

Zdravé prostředí  pro bydlení

Cihla vypálená z jílu a vody může být naplněná kamennou minerální vlnou (pak hovoříme o tvarovkách Porotherm T Profi, TB Profi). Může se jednat o dutinovou cihlu Porotherm EKO+ Profi. V obou případech se jedná výhradně o přírodní suroviny, zcela recyklovatelné, navíc neobsahující látky znečišťující ovzduší v interiéru. Proč tedy při realizaci zděné stavby nesáhnout po materiálu, který celý proces výstavby významně zjednoduší a přinese svým uživatelům zdravé a komfortní bydlení?

DALŠÍ ČLÁNKY