Materiály a technologie

Jak na nová střešní okna VELUX s dotací

  ČTENÍ NA 3 MIN.  |  6.4.2023

Investice do lepšího a energeticky úspornějšího bydlení jsou stále ze strany státu podporované systémem dotací z programu Nová zelená úsporám a od letošního roku nově i programem Nová zelená úsporám Light. Jakým způsobem je zmiňované dotace možné čerpat i na pořízení nových střešních oken a světlíků VELUX a jak vybrat ty nejlepší výrobky pro snížení nákladů na vytápění?

Dotační programy myslí jak na případ rekonstrukcí, kdy je při kombinaci zateplení s výměnou střešních oken možné z dotačního programu dostat až 650 000 Kč, tak ale i na novostavby, kde se výše jednorázové dotace odvíjí od úspornosti budoucího bydlení a může dosahovat až na 500 000 Kč. U nově zřízeného programu NZÚ Light, který míří na starobní a invalidní důchodce a na ty spoluobčany, kteří pobírají příspěvek na bydlení, je pak možné čerpat až 150 000 Kč na výměnu oken. Vyřízení dotace z NZÚ Light je velmi snadné a s veškerou administrativou zdarma pomáhají odborníci, jejichž seznam najdete na www.novazelenausporam.cz/nzu-light.

Moderní okna s trojsklem a co nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi

Renovace podkroví může výrazně pomoci se snižováním vysokých účtů za energie, navíc čím vyšších úspor energie při rekonstrukci dosáhnete, o to větší dotaci je možné získat. Zažádat je možné o příspěvek až ve výši poloviny oprávněných výdajů (maximálně 650 000 Kč), mezi než patří nejen materiál, ale i stavební práce, jako je bourání nebo montáž oken. Na výměnu oken je pak možné získat dotaci až 3 800 Kč/m2.

U programu NZÚ Light je pak při výměně oken možné dostat příspěvek 12 000 Kč na jeden kus výplně, celkově 150 000 Kč. Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním trojsklem a tloušťku rámu minimálně 70 mm.

Tyto požadavky splňují všechna moderní okna VELUX s trojsklem. Pro rekonstrukce lze doporučit okna VELUX Standard Plus, která mají Uw = 1,0 W/m2K a při zapuštěné montáži, kdy je okno usazeno hlouběji do střešní konstrukce, pouze Uw = 0,94 W/m2K.

Až půl milionu na novostavbu

Dotace je ale možné čerpat i na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, zpravidla je třeba využívat energii z více obnovitelných zdrojů a zároveň stavět z vysoce kvalitních materiálů. Dotace je jednorázová a tím vyšší, čím úspornější dům postavíte. Ze střešních oken VELUX vybíráme opravdu ta s nejnižší hodnotou součinitele prostupu tepla celým oknem Uw. Počítejte také s tzv. zapuštěnou úrovní montáže, kdy je střešní okno usazeno hlouběji do střešní konstrukce. Doporučujeme střešní okna z kategorie VELUX Premium se zasklením 62, která mají hodnotu Uw = 0,85 W/m2K při zapuštěné montáži. Ještě náročnějším požadavkům vyhoví střešní okno GGU 008230, které je certifikované pro pasivní domy. Prosvětlit je možné i ploché střechy, a to nízkoenergetickými světlíky VELUX nové generace se součinitelem prostupu tepla již od Urc,ref300 = 0,55 W/m²K. Díky solárním ziskům mají tyto světlíky na energetickou bilanci domu vždy pozitivní dopad!

Orientační výši dotace si lze propočítat pomocí dotační kalkulačky na webových stránkách novazelenausporam.cz. Tam ostatně najdete i seznam energetických specialistů, kteří mohou provést definitivní výpočet potřebný pro posudek energetické bilance. Žádost o dotaci se podává elektronicky, k použitým výrobkům VELUX stačí přiložit Prohlášení o vlastnostech výrobku, které je ke všem produktům dostupné na stránkách www.velux.cz.

DALŠÍ ČLÁNKY