Materiály a technologie

Inovace Pipelife – předního výrobce plastových potrubí

  ČTENÍ NA 5 MIN.  |  9.7.2021

Společnost Pipelife Czech byla založena v roce 1994 a od roku 2012 je stoprocentním vlastníkem holdingu Pipelife společnost Wienerberger AG. Je významným výrobcem a největším prodejcem plastových potrubních systémů v České republice. Nabízíme nejširší výrobní sortiment potrubí a dalších komponent pro in-house i pro inženýrské sítě z PVC, PE a PP. Inovace, využití nejmodernějších materiálů a technologií výroby, stejně jako důraz na kvalitu zaručily firmě vysoké hodnocení zákazníků a zvyšující se podíl na českém trhu.

Certifikací normy ISO 14 001 společnost prokázala, že respektuje všechny legislativní požadavky vztahující se k ochraně přírody, životního a pracovního prostředí. Výrobky vykazují nízkou zátěž pro životní prostředí při výrobě, instalacích i během doby jejich použití, ale i po ukončení jejich životnosti, kdy je možné jejich opakované využití jako výchozího materiálu. Řada produktů smí používat ochrannou známku Ekologicky šetrný výrobek. V dnešním zrychleném světě se každý den objevují desítky až stovky větších či menších inovací v prakticky jakémkoliv oboru. Už jsme si na to zvykli. Musíme si však přiznat, že u trubek nebo i celých potrubních systémů, kde trubka bude mít asi natrvalo kruhový tvar, nejsou velké inovace zrovna na denním pořádku. O to cennější je přínos firmy Pipelife v oboru domovních instalací.

CARBOCRP a CARBO OXYCRP
Čtvrtá vývojová generace polypropylenu skvěle obstojí právě v oblasti vysokých teplot i provozních tlaků a má zvýšenou odolnost proti selhání při zatížení. Natolik zvýšenou, že trubky z něj vyrobené mohou mít nižší tloušťku stěny. Je to materiál s označením PP-RCT (random, crystalline, temperature). Tato jednoduchá zkratka vyjadřuje převratné rysy nového polymeru: způsob polymerace/ typ polymeru, výhodně zvýšený podíl krystalické struktury i vyšší teplotní odolnost. Tento materiál byl vyzkoušen při vývoji vícevrstvých trubek, kde v kombinaci s karbonovými vlákny uvedla společnost na trh trubku CARBOCRP – trubku s vysokou tepelnou a tlakovou odolností, navíc s minimalizovaným délkovým prodloužením v závislosti na změnách teploty. Trubka je vhodná pro aplikace rozvodů teplé vody.

Vzhledem k tomu, že trubka CARBOCRP (a rovněž konkurenční produkty) nemá kyslíkovou bariéru, která by zabránila pronikání kyslíku z okolního prostředí do pracovního média (a tím hrozbě koroze citlivých částí v uzavřeném okruhu), směr dalšího vývoje byl jasný. To se podařilo aplikací speciálních aditiv do receptury nové trubky CARBO OXYCRP, trubky, která si zachovává veškeré původní parametry a navíc přidává kyslíkovou bariéru umístěnou ve střední vrstvě, tudíž nic nemění na způsobu svařování trubek. Trubka je vhodná pro aplikace uzavřených okruhů teplé a chladící vody.

MASTER 3 PLUS – TICHÝ ODPADNÍ SYSTÉM
Inovace tichého odpadního systému MASTER 3 je odpovědí na zvyšující se nároky na standard bydlení. Systém MASTER 3 PLUS se může chlubit vylepšenou recepturou třívrstvých trubek – změnou plniva ve střední vrstvě u trubek, přesnějšími hrdly u tvarovek a trubek, dále byl optimalizován design některých tvarovek (odbočky s náběhy, čisticí kus s vnitřní zátkou). To vše mělo za následek vylepšení akustických hodnot. V kombinaci s příznivou cenou by tento systém měl v brzké budoucnosti nacházet širší použití i ve standardních instalacích a pomalu nahrazovat běžný odpadní systém HT.

Výsledek – snížení akustických hodnot hluku
Odpadní systémy pro vnitřní kanalizaci musí odpovídat současným technickým požadavkům – první požadavek je odolnost zvýšené teplotě splašků. Vyšší nároky na komfort bydlení přinesly druhý požadavek – aby potrubí generova­lo co nejmenší hluk – toto vám zabezpečí tichý odpadní systém MASTER 3.

TERRENDIS
Komplexní řešení předizolovaných potrubních systémů pro vnější rozvody vytápění, TUV, pitné a studené vody včetně chlazení. Distribuční trubky jsou vyrobeny ze zesíťovaného PE-X s kyslíkovou bariérou. Integrované kabelové chráničky pro vedení elektroinstalačních a regulačních kabelů jsou instalovány přímo do předizolovaného potrubí. Vícevrstvá tepelná izolace je vyrobena ze síťované mikrobuněčné PE-X pěny s vodoodpudivou strukturou uzavřených buněk charakteristické svou odolnou, nestárnoucí izolační funkcí a trvalou elasticitou, maximalizující tloušťku izolační vrstvy i po několikanásobném ohybu. Vysoce kvalitní, černě zbarvený, UV odolný, dvoustěnný, korugovaný HDPE plášť chrání předizolovaný potrubní systém proti mechanickému namáhání a vlhkosti a přitom zajišťuje maximální pružnost.

QUANTUM
V dnešní době se převážná část kanalizačních sítí realizuje z plastových trub. Bohužel v řadě případů dochází k volbě materiálu potrubí pouze na základě výše prvotní investice. Výsledkem je často systém vyžadující náročnější pokládku, časté opravy a vysoké náklady na údržbu během doby provozu. Řešením může být systém s vysokou tuhostí, který pomáhá zamezit vzniku protispádů, případně deformacím a následnému zanášení. Tyto podmínky splňuje třívrstvý systém Quantum od společnosti Pipelife. Potrubí Quantum má jedinečnou třívrstvou plnostěnnou konstrukci. Díky ní může být každá vrstva uzpůsobena své funkci. Výsledkem je vysokopevnostní potrubí nabízené v kruhových tuhostech SN12 a SN16, které pomáhá eliminovat problémy vyplývající z komplikovaných půdních poměrů, mimo jiné i z přítomnosti podzemní vody.

DALŠÍ ČLÁNKY