Letem světem BigMatem

Stavebnictví v roce 2022 a výhled na rok 2023

  ČTENÍ NA 6 MIN.  |  11.2.2023

Stavebnictví je odvětví, které patří logicky mezi naše nejsledovanější obory. Jeho vývoj byl v uplynulých letech provázen celou řadou nestandardních jevů, které se přirozeně podepsaly na produkci většiny stavebních firem i dodavatelů materiálů včetně prodejců stavebnin. Tradičně jsme na začátku roku zavítali na Svaz podnikatelů ve stavebnictví a požádali o krátký rozhovor prezidenta Jiřího Nouzu.

Jak hodnotíte uplynulý rok 2022?

Na podrobné hodnocení je ještě brzy. Ale když si uvědomíme, čím vším jsme za poslední dobu prošli, tak bych řekl, že v tuto chvíli nemáme důvod k panice. Prošli jsme covidovými problémy, velkou energetickou krizí, která začala už v říjnu roku 2021, extrémním nárůstem cen materiálu a současně velkým nedostatkem zejména některých komodit a nakonec i válkou na Ukrajině. To vše mělo na stavebnictví významný negativní vliv a přesto se čísla v průběhu roku pohybovala na velmi slušné úrovni. Například v září byl rozdíl ve srovnání s předchozím rokem jen asi jedno procento.

Máte už nějaké signály z pohledu naplněnosti stavebních zakázek v letošním roce?

Je pochopitelné, že na trhu panuje v současné době nervozita. Podle dosavadních signálů se zdá, že zakázková naplněnost stavebních firem je zhruba do konce třetího čtvrtletí tohoto roku. Co bude dál, to je otázka. Pokud se týká veřejných investic, tak mi v tuto chvíli nezbývá nic jiného než pochválit ministerstvo dopravy včetně jeho investičních organizací. Za rok 2022 se podařilo proinvestovat absolutní většinu prostředků, které byly pro stavby určeny. Na rok 2023 je v rozpočtu státního fondu opět nejvyšší částka, která tam kdy byla, což je přibližně 150 miliard. Když odečteme inflaci, tak se bavíme o stejné částce jako v roce 2022, to znamená, že se pohybujeme na úrovni 130 miliard. Určitou neznámou jsou ostatní veřejné investice, to znamená na úrovni krajů, měst a obcí. Ty závisí hlavně na tom, jak se bude plnit státní rozpočet. Podle mne ale není důvod předpokládat, že by byl výběr daní nižší, ať už se bavíme o DPH, která tvoří valnou část příjmu. Problémy budou na straně nabídky, protože cena půjde ještě nahoru. Ceny stavebních prací budou pochopitelně vyšší, protože jsou dražší vstupy. Zejména energetické, které mají velký vliv i na ceny materiálů, ze kterých se staví. To znamená na cihly, beton, ocel apod. Stavební prostředí ovlivňuje také určitá nestabilita a nejistota co se bude dít. Především v soukromém sektoru, který se na celkovém objemu investic podílí obvykle 50 %. Už nyní víme, že došlo k ochlazení poptávky v oblasti bytové výstavby, která byla výrazně ovlivněna opatřením ČNB potažmo zdražením hypoték.

Jaká je nálada mezi stavebními firmami?

Když jsme diskutovali s firmami, jsou připraveni v nejtěžší době propouštět, ale v tuto chvíli budou zcela jistě tento krok oddalovat co možná nejdéle s ohledem na zkušenost, kterou udělali před 13 roky. Tenkrát v období krize odešlo ze stavebnictví spousta lidí, které se už nepodařilo zpátky nabrat. Z tohoto pohledu panuje u firem velká obava, aby se situace neopakovala. Pokud se bavíme o krizi, musíme si uvědomit, že nezaměstnanost se pohybuje stále okolo 3,4 % a to není číslo, které by fungovalo ve prospěch mobility pracovní síly. Tím jsem chtěl říci, že krize je ve chvíli, kdy se začne propouštět a to se nyní neděje.

Existují nějaké signály jak by se mohl vyvíjet retailový trh?

To vůbec nedokážu odhadnout. My jsme ve vztahu se státem pracovali velmi intenzivně, a podotýkám že úspěšně, na inflačních doložkách. Na krajské úrovni je to však problém, protože tam inflační doložky nechtějí akceptovat, a to si myslím, že je strašná chyba. Představte si, že stavební firma díky tomu ze stavby odejde a investorovi zůstane rozestavěný projekt. Co s tím bude dělat? Už dlouho poukazujeme na to, že smluvní vztahy jsou absolutně nevyvážené ve prospěch zadavatele. On sám sebe dostává do pasti díky všemožným ustanovením, které mají vyloučit všechna možná nebezpečí z hlediska konání v rámci trestných řízení. V praktickém životě je to absolutně nepoužitelné. Ale je to bohužel tvrdá realita. Vždy je třeba najít společnou řeč. Soukromý zadavatel to pochopí velmi rychle, protože si dokáže spočítat, že lepší řešení je se dohodnout, než projekt nechat padnout.   

Co lze očekávat v oblasti bytové výstavby?

Myslím si, že deficit nedostatku bytů se bude dál prohlubovat. Známá skutečnost z Prahy je, že nám řadu let chybí několik tisíc bytů. To číslo stále narůstá. Politický argument tvrdí, že to způsobují byty koupené na investici a spekulaci. Uvidíme co teď nastane. Když máte investici, ze které nemáte příjem, tak ji logicky nabídnete na trh. Takže se ukáže, kde je pravda. Teoreticky by mohla nabídka bytů vzrůst. Myslím si ale, že se situace v hypotékách nebude zlepšovat. Druhá věc je, že u nás není poměr vlastnického bydlení srovnatelný se západem. My jej máme znatelně vyšší. Nastupující generace se bude zřejmě orientovat směrem k nájemnému bydlení a tomu se musí přizpůsobit jak developer, tak financování.

Ještě se zeptám na situaci kolem stavebního zákona…

Jak víte, zákon byl přijatý, ale nová politická garnitura přišla s tím, že ho předělá. My jsme s řadou kolegů, včetně České komory architektů, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Hospodářské komory, snažili s ministry na to téma debatovat. Trvalo dlouhou dobu, než jsme našli nějakou společnou platformu, kde bychom se mohli potkat. Nakonec se to stalo. Musím říct, že náš tlak byl poměrně významný. Založili jsme platformu pro rozumný stavební zákon a myslím si, že se nám podařilo částečně vysvětlit, že tak, jak je novela stavebního zákona napsaná, fungovat nebude. Řada důležitých věcí, které byly přijaty v původním návrhu, tam chybí. Cesta k dohodě byla dlouhá. Akceptovali jsme například, že nevznikne jednotná stavební správa, protože tlak proti tomu byl veliký, ale naším cílem bylo prosadit hlavně ty principy z původního návrhu, které zjednodušují celé řízení. Uvedu příklad. Představme si, že jste investor. Je jedno, jestli malý nebo velký. Pak je tu stát, který určuje pravidla, co je veřejný zájem. Investor přece nemůže mít povinnost ladit vyjádření stanoviska orgánů státní správy, protože je to veřejný zájem. Oni si mají sednout k jednomu stolu a dohodnout se. Vy máte akorát povinnost vyplnit žádost správně, tak jak určuje zákon. Stavební povolení je technicistní proces. Právní úkon, který splníte a dostanete stavební povolení. Nesplníte, tak jej musíte opravit. Další problematické téma je územní plánování, které ani ten původní ani ten nový stavební zákon neřeší. Tady je největší prostor pro zlepšení pozice municipalit. 

Nezní to moc optimisticky, je vůbec reálné v nějaké dohledné době celý proces stavebního povolení zjednodušit?

Pokud vše dopadne dobře, začnou se podle nového stavebního zákona posuzovat stavby nejdříve v roce 2024, ale jestli to bude leden nebo červenec, to nikdo neví.

Děkujeme za rozhovor

i.s.

DALŠÍ ČLÁNKY