Letem světem BigMatem

Prestižní architektonická soutěž BMIAA’23 má svých 14 finalistů

  ČTENÍ NA 4 MIN.  |  8.11.2023

Odborná porota 6. ročníku prestižní soutěže BigMat International Architecture Award 2023, jejímž cílem je ocenit a přitáhnout pozornost k architektonickým dílům, která významným způsobem přispěla k soudobé architektonické kultuře, vybrala sedm a sedm finalistů ve dvou kategoriích – drobná rezidenční architektonická díla a ostatní architektonická díla. Do soutěže byly přijaty stavby vytvořené mezi 1. lednem 2019 a 1. lednem 2023 v jednotlivých účastnících se zemích, tedy z České republiky, Slovenska, Belgie, Francie, Itálie, Portugalska a Španělska.

Konverze jatek na budovu galerie současného umění

Finalistou v kategorii ostatních architektonických děl a zároveň držitelem Národní ceny za Architekturu z České republiky jsou nové prostory městské galerie současného umění PLATO v Ostravě. Jedná se o konverzi historické budovy jatek, jejímž autorem je architektonická kancelář KWK Promes z polských Katovic, kterou založil Robert Konieczny. Signifikantním prvkem této realizace je šest otáčivých stěn, vytvořených jako betonové odlitky původních historických zdí. Díky strojními mechanismu se těžké konstrukce mohou otáčet a volitelně tak otevírat výstavní prostory do okolního parteru, což dává exhibici umění nový rozměr. Právě otočné stěny byly logicky stavebně nejnáročnější částí celé konverze, protože představovaly velký zásah do celkové statiky objektu, narušené ještě nekvalitním podložím. Tým Jaroslava Habrnala z projekční kanceláře MS – projekce vytvořil detailní statický výpočet, jehož výsledkem je zesílení kritických míst stavby pomocnou ocelovou konstrukcí v kombinaci se založením na mikropilotách. Objekt je navíc osazen fixními měřícími body a trvale geodeticky sledován. Budova jatek sloužila svému původnímu účelu v letech 1881 až 1965, od 70. let chátrala a v roce 1987 byla vyhlášena kulturní památkou. Galerie PLATO díky novým prostorům disponuje pěti výstavními sály, administrativními prostory, kavárnou a zázemím pro vzdělávací programy škol a přednášky. 

Betonový solitér s barokní křídlovou dispozicí

Finalistou v kategorii rezidenčních architektonických děl menších rozměrů a zároveň držitelem Národní ceny v této kategorii za Českou republiku je novostavba příměstské vily z pera ateliéru NACHÁZEL ARCHITEKTI. Solitérní minimalistická stavba na velkém pozemku je specifická hned v několika ohledech. Pozemek se od přístupové komunikace mírně svažuje, čehož architekti využili k neotřelému řešení skleněného parkovacího pavilonu na střeše jednopodlažní stavby. Dispozice samotného domu je inspirovaná pojetím renesančních a barokních vil, jednotlivá křídla rozdělují pozemek na čtyři samostatné zahrady. Křídla domu se dají mezi sebou variabilně uzavírat a otevírat díky pivotovým dveřím, všechna okna pobytových místností se dají odsunout a otevřít do zahrady. Materiálově se jedná o dialog struktur a dominanci světla. Pohledový beton doplňují výrazné struktury dřeva a kamene, velké kusy mobiliáře, jako je kuchyňská linka nebo venkovní stůl, tvoří pevné, do podlahy zapuštěné solitéry. 

Kdo se stane vítězem 6. ročníku BMIAA’23?

Sedm laureátů národních cen za drobná rezidenční architektonická díla bude dále soutěžit o hlavní cenu BMIAA’23 za rezidenční architektonická díla malých rozměrů, sedm laureátů národních cen za ostatní architektonická díla bude soutěžit o Velkou cenu za architekturu BMIAA’23. Finanční odměna je u obou cen 30 000 EUR. V porotě zasedají významní architekti z jednotlivých členských zemí, za Českou republiku a Slovensko je to architekt Petr Janda z ateliéru Brainwork, který obdržel za projekt Prague Eyes Národní cenu v minulém ročníku této soutěže. 

 

DALŠÍ ČLÁNKY