Letem světem BigMatem

Naším posláním je být skvělým nástrojem

  ČTENÍ NA 4 MIN.  |  17.8.2021

BigMat International slaví v letošním roce 40 let od svého založení. Současnou prezidentkou je paní Claude Coutant, a tak bylo přirozené, abychom jí při té příležitosti položili několik otázek.

BigMat se za 40 let své existence velmi rozrostl a dnes poskytuje své služby na více než 900 místech prostřednictvím 500 členů. Jaké cíle máte na dalších 5 let?
Hlavním posláním naší společné evropské značky BigMat je být skvělým nástrojem, který slouží členům k zachování jejich nezávislosti a zároveň jim dává na trhu, jenž se transformuje a koncentruje, sílu velké skupiny. Abychom toho dosáhli, je v příštích letech velmi důležité ve všech zemích na národní úrovni investovat úsilí do propagace značky BigMat, abychom prostřednictvím našich služeb nabízeli klientům a dodavatelům ještě více jistoty, dosažitelnosti a profesionality. Dále je nutné v rámci naší mezinárodní korporátní image stabilizovat projekty jako je Grand Prix de l'Architecture (Velká cena architektury) nebo projekty zaměřené na společenskou odpovědnost firem BigMat pro sport (Bâtisseurs du Sport), který jde tímto směrem. Chceme rovněž rozšířit mezinárodní spolupráci a dohody se zahraničními dodavateli, abychom se na trhu ještě více prezentovali jako jednotná a silná skupina. A v neposlední řadě hodláme rozšířit naše působení v Evropě, obzvlášť v zemích východní Evropy, kde je významný potenciál.

Domníváte se, že současná pandemie zpomalí růst BigMat International?
I přes ohromné obtíže spojené s pandemií si v roce 2020 síť BigMat ve většině zemí vedla dobře a některé země dokonce zaznamenaly zajímavý růst. Domnívám se, že pružnost a schopnost našich členů v této situaci rychle reagovat byly na trhu skutečnou přidanou hodnotou, vlastně i COVID-19 přispěl ke konjunktuře tím, že bydlení postavil do centra zájmu lidí. Díky této kombinaci vidím náš růst pozitivně.

Jednou z nabízených služeb je GreenMat. Myslíte si, že ekologické stavebnictví se bude rozvíjet po celé Evropě, nebo jsou mezi jednotlivými trhy v tomto ohledu rozdíly?
Stavebnictví je z hlediska trvale udržitelného rozvoje klíčovou oblastí. Dnes lze jako podporu společenské tendence směřující k záchraně planety pozorovat i zvýšenou evropskou politickou citlivost. Ta se projevila v ambiciózním projektu ekologické transformace, jež je základem evropského fondu obnovy. Myslíme si, že tento „zelený trh“ bude jen růst, samozřejmě v různých zemích různě rychle, ale je to naštěstí nevratná evoluce a naše značka se do ní musí zapojit. Dnes je GreenMat značkou, kterou je třeba ještě dále rozvíjet, ale už jasně definuje naši orientaci.

Jak si vede BigMat CZ ve srovnání s pobočkami BigMat v jiných zemích?
Po deseti letech fungování je BigMat CZ stabilní součástí naší sítě. Český BigMat rostl zajímavě a rychle, zúročil zkušenosti z jiných zemí, kde naše síť působí, a sám přispívá k rozvoji značky BigMat, ať už jde o skvělou úroveň propagace či solidární přístup, který ho vedl k založení nadačního fondu, skutečně velmi zajímavé. Zkrátka BigMat CZ je dnes zcela integrovaným partnerem, jak z hlediska fungování, tak i hodnot, a plně se podílí na společném budování naší značky!

BigMat se také věnuje podpoře kvalitní architektury. Jak by vypadal váš vysněný dům?
Ano, prostřednictvím Mezinárodní ceny architektury se BigMat rozhodl přispět oboru stavebnictví tím, že vytvoří kvalitní projekt, protože právě my, distributoři, jsme pojítkem mezi architekty a dodavateli stavebních materiálů. A při výstavbě je třeba řídit se oborovými pravidly a zásadami, jinak by „nepovedená“ stavba škodila svým uživatelům, společnosti, městům i planetě. Dům podle mých představ by spojoval tradici s moderností a inovacemi. Tedy použití cihel spolu se sklem a ocelí tak, aby co nejvíc prostoru mělo světlo. A samozřejmostí by byla zahrada, aby se dalo žít i venku. Přirozeně vše ekologické, postavené z pečlivě vybraných materiálů sítě BigMat!

Děkujeme za rozhovor.

DALŠÍ ČLÁNKY