Letem světem BigMatem

Inovace rozlišuje lídry a následovníky

  ČTENÍ NA 5 MIN.  |  5.11.2021

Martin Hamada, spolumajitel Stavebnin Kodrla, s.r.o., se v loňském roce stal nově členem představenstva, a tak bylo logické jej navštívit a zeptat se, jaká bude jeho úloha. Samozřejmě nás také zajímalo, co říká situaci ve stavebnictví.

Pane Hamado, jak hodnotíte BigMat v současné době?

Musím říci, že BigMat od doby, kdy se Stavebniny Kodrla staly právoplatným členem, ušel ohromný kus cesty. BigMat nyní představuje zdatnou nákupní sílu, kterou již nelze ignorovat. To říkám i proto, že vnímám BigMat jako celoevropskou síť. Jsem rád, že v tomto kontextu jsem dostal důvěru a byl zvolen členem představenstva. Cílem je vybudovat pro zákazníky BigMatu skutečně silného partnera napříč trhem.

Ve srovnání s největšími konkurenty se pohybujete na 3., respektive 4. místě. Máte ambice se dál ještě posunout?

Samozřejmě, naším cílem je být nejlepší. Jinak bychom to přece nedělali. Vývoj je přirozená součást každého podnikání a BigMat není žádnou výjimkou. Myslím, že tak uvažuje většina našich členů. Potenciál tu stále je. Jak v oblasti materiálu, kultury prodeje nebo úrovně služeb. Rozhodně nehodláme stát na místě.Inovace rozlišuje lídry a následovníky.

Chápu, hovoří se například o velké podpoře v podobě datového skladu…

Datový sklad a budování značky nás podle mého názoru ještě více přiblíží k zákazníkům. Dobře víte, že se pohybujeme v silně konkurenčním prostředí, a konkurence také nespí. Datový sklad je pro každého člena velkou podporou. Věřím, že i centrální sklad by pro nás znamenal konkurenční výhodu. Rozhodně směřujeme k tomu, abychom stoupali stále nahoru.

To je jedna stránka věci, ale ta druhá je rozšiřování členské základny. Tam vidíte ještě nějaký progres?

Je jasné, že český trh má vzhledem k velikosti své limity, které ať chceme, nebo ne, musíme respektovat. Stále tu nějaký potenciál existuje. To je nesporné. Za poslední roky došlo k různým transformacím a některé stavebniny dokonce zanikly. Tím chci říci, že se snažíme zaplnit bílá místa na mapě trhu, a uvidíme, do jaké míry se nám to podaří. BigMat si je dobře vědom, že jednoho dne bude ten potenciál vyčerpán, ale teď ještě není ta chvíle.

Jak vnímáte některé iniciativy konkurence? Například na nové družstvo?

Na hodnocení je ještě brzy. Já osobně vnímám konkurenci jako velice zdravou věc, protože vytváří soutěžní prostředí, které nás dokáže vybičovat k ještě lepším výkonům a k trvalému boji o přízeň zákazníka. Bez něj bychom také mohli zaspat.

Máte nějaký konkrétní úkol v představenstvu?

Jsem součástí pracovní skupiny marketingového týmu, jejímž úkolem je přiblížit BigMat v rámci produktových kampaní lidem a komunikovat vybraná témata napříč mediálním prostorem. I pomocí digitalizace BigMatu se snažíme touto formou pracovat s moderními médii ve větším měřítku. Cílem je oslovit mladou generaci. Proto nepovažujeme tištěnou formu za primární. Velkým tématem jsou pro nás sociální sítě a média.

V letošním roce je obrovský problém s nedostatkem materiálu. Jak jste se s tím vypořádali?

Pravděpodobně nikdo z nás nečekal, že by mohlo tohle nastat. Alespoň v takovém měřítku. Ale není to jen náš problém. Týká se celé řady komodit. Situace je sice složitá, ale snažíme se s ní vypořádat.

Je stále největším problémem nedostatek oceli a dřeva?

Spíš bych řekl, že nevím, co problematické není. V dnešní době ovlivňuje trh zásadním způsobem nedostatek surovin. Například u dřeva neplatí, za kolik mi ho dáte, ale jestli ho máte skladem. Vlastně každá komodita má dnes delší dobu dodání. Skutečnost, že materiál není možné včas nakoupit, ohrožuje i dodržení smluvních termínů našich zákazníků.

Zatím to ale vypadalo, že stavební výroba meziročně neklesne. Nedostatek materiálu však může statistiky ovlivnit, že?

Samozřejmě, že nedostatek stavebních materiálů a následný nepříznivý vývoj cen ovlivní trh negativně v celém spektru zákazníků. Ať už se bude jednat o malé živnostníky, privátní investory nebo velké developery. Je pravděpodobné, že některé projekty nebude možné v dříve stanoveném finančním rozpočtu dokončit. Už nyní slyšíme, že některé stavební firmy na úkor penále od zakázek odstoupily, protože by nemohly samy unést zvýšení nákladů. Turbulentní vývoj cen nepřeje ani stavitelům rodinných domů, kteří měli připravený rozpočet a ten se jim několikanásobně navýšil.   

Vaše firma se také věnovala stavební výrobě i jiným aktivitám, takže i vy s tím musíte počítat…

Naše stavebniny mají hodně rozjetých projektů, které se nám překlopily z minulého roku do toho letošního, ale včasným nákupem strategických komodit jsme dokázali eliminovat případné ztráty. Nepodařilo se to u všech, protože někdy to z podstaty věci nebylo prostě možné. Ale musíme dostát svým závazkům v rámci kvality i ceny. Investora bohužel nezajímá nepříznivý vývoj na trhu se stavebním zbožím. Z rozjetého vlaku nelze vystoupit, a pokud jsme smlouvu podepsali a dílo realizujeme, tak jinou možnost nemáme. Roli hraje vždy více faktorů, které jsou v dané situaci rozhodující, včetně gentlemanského přístupu. U nových projektů bude ale nutné na situaci reagovat. To ostatně vidíme i u našich zákazníků. Někteří developeři vyčkávají buď se stavbou nebo s prodejem. Ale podobné problémy řeší i obce, respektive stát, neboť projekty jsou často navázané na dotační tituly a jakákoliv změna v rozpočtu je obrovský problém. Změna projektu také není ze dne na den, takže uvidíme, jak se situace bude dál celkově vyvíjet.

Ještě se vrátím k BigMatu a budování společného datového skladu. V jakém stádiu tento projekt je?

Tak zásadní věc, jakou je sdílení informací, budování datového skladu a on-line propojení několika nezávislých subjektů není možné uspěchat. Nechceme vytvořit slepou uličku. Přesné nasměrování kudy a jakou cestou se nakonec vydáme vyžaduje provést přípravné práce, ve kterých se právě nyní nacházíme. Osobně věřím, že brzy najdeme ten správný směr a budeme si jistí, že tato cesta nám dává smysl, a pak budeme jistě pokračovat rychlejšími kroky. Proces se neustále vyvíjí a současně hledáme nové možnosti, které by nám mohl ten projekt přinést. Nejedná se přece o zanedbatelnou investici. 

Děkuji za rozhovor.

is

DALŠÍ ČLÁNKY