Dodavatelé a partneři

Zatravňovací dlažba ve městech účinně bojuje proti vedru

  ČTENÍ NA 3 MIN.  |  18.8.2021

Návrat zelených ploch do měst je v dnešní době více než aktuálním tématem. Kromě značného estetického přínosu přispívá zeleň k efektivnímu hospodaření s vodou. Pomáhá vyrovnat se s extrémně vysokými teplotami v horkých měsících, ale také se vsakem přívalových dešťů a následných bleskových povodní. Samozřejmě ne všude lze zcela rezignovat na zpevněné plochy, přesto je možné si i s těmito místy – parkovišti, rozptylovými plochami, tramvajovými pásy nebo před vchody do domů, kanceláří a nákupních center – poradit s elegancí.

Zatravňovací dlažba je běžným a elegantním řešením, a tak není divu, že prochází neustálým zdokonalováním. Nové designy vhání svěží vítr do architektonických návrhů měst budoucnosti.

Společnost Lias Vintířov přidala letos do svého portfolia dvě novinky – kromě klasických betonových zatravňovacích tvárnic nabízí impregnovanou mrazuvzdornou vegetační dlažbu VŘÍDLO-EKO a trávníkovou desku RAINSTONE. První zmiňovaná tvoří geometrickou šachovnicovou strukturu, zatímco RAINSTONE elegantní, jednoduché, úzké linkování. V sortimentu najdete i dělicí tvarovky, které slouží pro vizuální oddělení jednotlivých parkovacích stání. Dlažby se dodávají v přírodním šedém odstínu a v barevných provedeních STANDARD a PRÉMIUM, na konkrétní objednávku je pak možné dodat i barvu jinou.

Propustné plochy ve městech je možné budovat i s pomocí dotací
Zatravňovací dlažba má své uplatnění jak v soukromém sektoru – pro budování parkovacích stání, příjezdových cest i dalších ploch na pozemku, které vyžadují zpevnění, tak v intravilánu měst, kde lze s její pomocí vytvářet rozsáhlé zpevněné plochy parkovišť, vstupů do objektů, odstavných ploch, ale i ke zpevnění svahů a břehů koryt vodotečí. Jak už bylo zmíněno v úvodu, kromě estetického hlediska (zhruba 40 % plochy je tvořeno trávníkem) má zatravňovací dlažba i výborné odvodňovací schopnosti. Ostatně na správné hospodaření s dešťovou vodou v obcích a městech se vztahují i dotace, které umožňují oprávněným žadatelům získat podporu právě třeba na výměnu nepropustných povrchů za propustné či budování nových propustných ploch. To totiž významně přispívá k záchraně podzemních vod a zvlhčení ovzduší ve městech.

Pozor na výběr kvalitního materiálu a správnou pokládku!
Kromě klasického zatravnění je možné spáry a dutiny dlažby také vyplnit štěrkovou drtí nebo zásypovým pískem. Velmi zajímavých grafických akcentů je možné dosáhnout právě třeba použitím kontrastně jinak barevného výplňového materiálu. Je třeba ještě upozornit na funkčnost a údržbu – plochy s vegetační dlažbou jsou v podstatě bezúdržbové, při osazení travním semenem je třeba je stejně jako u klasických zelených ploch sekat. Zatravňovací dlažba není vhodná pro cyklostezky a při jejím použití u rozptylových ploch před budovami je třeba myslet i na umístění klasických chodníků, které jistě rády využijí dámy s jehlovými podpatky a také handicapovaní spoluobčané, používající berle, hole nebo invalidní vozíky.

Aby povrch vydržel v perfektním stavu a plnil svou funkci desítky let, je nutné vybírat kvalitní materiál a dbát na správnost pokládky a vybírat tak vždy jen specializované firmy, které mají s podobnými realizacemi zkušenosti.

DALŠÍ ČLÁNKY