Dodavatelé a partneři

Víceúčelový cihelný blok Porotherm 20 T Profi / Profi Dryfix

  ČTENÍ NA 3 MIN.  |  3.10.2022

Praktické rozměry, variabilnost a výborné technické parametry jsou stěžejní vlastnosti nového cihelného bloku Porotherm 20 T Profi / Profi Dryfix. Jedná se o víceúčelový blok s integrovanou minerální vatou, který byl primárně navržen pro to, aby vyřešil detail věncového zdiva pro jednovrstvé konstrukce bez zateplení s použitím tuhé stropní konstrukce. Současně však najde uplatnění také v dělicích konstrukcí temperovaného a vytápěného prostoru, nebo u staveb, kde z je z nějakého důvodu nutný úzký profil konstrukce.

Tenký, ale pevný

Nový cihelný blok šířky 20 cm doplňuje řadu úspěšného zdiva Porotherm T Profi. I přes svoji redukovanou šířku nabízí broušený blok zajímavé technické parametry včetně výborných tepelně-izolačních vlastností nebo vysoké únosnosti. Například pevnost je 8 MPa a součinitel prostupu tepla U = 0,37 W/M2.K (po omítnutí). Jednou z praktických výhod nového cihelného bloku je snadná manipulace a rychlost zdění, která je dána 50cm délkou bloku. Pro zajímavost na jeden metr čtvereční tak stačí pouhých 8 ks cihel. Při použití zdicí pěny Porotherm Profi Dryfix.extra se jedná o velice efektivně realizovanou cihelnou konstrukci.

Kde všude můžete cihelný blok využít?

Škála využití cihelného bloku je široká a týká se jak novostaveb, tak rekonstrukcí. Jak již bylo řečeno, stěžejní uplatnění hledejme při řešení věncového zdiva jednovrstvých konstrukcí bez zateplení. Cihelný blok Porotherm 20 T Profi / Profi Dryfix může velmi dobře posloužit i jako výplňové zdivo nebo také zdivo pod zateplovací systém. Hodí se pro vyzdívky menších objektů bez zateplení (například pro stavbu garáže), nebo pro úzké nosné konstrukce. Cihelný blok má také velký potenciál u rekonstrukcí, zejména když je třeba vylepšit vlastnosti stávající konstrukce. Například v situacích, kdy není možné objekt zateplit z vnější strany, a tak se zdivo použije v interiéru, kde kromě tepelně-izolačních vlastností vylepší i statické parametry.

Jaké je zpracování?

Cihelný broušený blok lze efektivně zpracovávat v kombinaci se zdicí pěnou Porotherm Profi Dryfix. Alternativně je možné použít také klasické tenkovrstvé lepidlo Porotherm Profi, jež se nanáší zubovým hladítkem nebo nanášecím válečkem Porotherm Easy 180.

Další informace můžete čerpat také na stránce POROTHERM 20 T

DALŠÍ ČLÁNKY