Dodavatelé a partneři

Vegetační střechy a střešní terasy oživují vnitroblok bytového domu Panorama Plzeň

  ČTENÍ NA 3 MIN.  |  5.6.2022

Obytný komplex Panorama Plzeň se stal jednou z nových dominant západočeské metropole. Bytový dům vznikl v centrální části Plzně na místě původního průmyslového areálu a z vyšších pater skýtá dálkové panoramatické výhledy. Samostatnou úlohu představoval návrh technického řešení střech a střešních teras, na kterém se podílela společnost BMI se značkami BMI Icopal a BMI Vedag.

Technické oddělení společnosti BMI pro projekt zajišťovala kompletní návrh střech a teras v ploše a detailech. Zpracovávalo návrhy skladeb střešních plášťů a teras, dále kladečské plány tepelných izolací a řešení veškerých detailů, zejména s ohledem na navazující a prostupující konstrukce.

Střešní pláště jednotlivých částí budovy byly koncepčně i materiálově velmi odlišné. Střechy věžových sekcí byly řešeny jako jednoplášťové s klasickým pořadím vrstev – přitížené vrstvou kačírku, s povlakovou hydroizolací na bázi měkčeného PVC Monarplan G z portfolia značky BMI Icopal. Spádování zde bylo řešeno v rámci tepelné izolace, a to použitím spádových klínů na bázi expandovaného polystyrenu. Podobně tomu bylo u teras, zde však přitěžující vrstvu místo kačírku tvoří dlaždice ukládané na stavitelné terče.

Technicky nejnáročnější bylo řešení užitných a vegetačních plochých střech v prostorách atria neboli střešní terasy ve vnitrobloku nad podzemními garážemi. Autoři projektové dokumentace zde navíc navrhli kombinované provozní využití, rozdělené na předzahrádky, ozeleněné plochy a společné užitné plochy.

Nosnou konstrukci střechy podzemních garáží tvoří železobetonová monolitická stropní konstrukce, na kterou byla aplikována jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev. Spádová vrstva byla provedena z expandovaného polystyrenu vyšší pevnostní třídy (EPS 200). „Materiálově jsme zvolili řešení, které v sobě nese – s ohledem na typ navržené povlakové hydroizolace a třívrstvou skladbu – zvýšenou hydroizolační bezpečnost, a tím i vyšší životnost střešní konstrukce jako celku,“ vysvětluje za BMI technik Lukáš Vik. Aplikovány byly výhradně asfaltové pásy v prémiové kvalitě z portfolia značky BMI Vedag. V souladu s typem střešního pláště bylo nutné systémově a s ohledem na užitnou funkci střešního pláště navrhnout i materiálové souvrství nad vlastní hydroizolační vrstvou včetně systémových doplňků, tzn. vpustí, prostupů apod.

Realizace dopadla v součinnosti s generálním dodavatelem a realizační firmou výborně. Svědčí o tom nejen zájem veřejnosti o nákup bytů v objektu, ale také nominace v architektonické soutěži Stavba roku 2020.

Více informací naleznete na www.icopal.cz

 

DALŠÍ ČLÁNKY