Dodavatelé a partneři

TEFOND je nopová fólie s převratným spojem

  ČTENÍ NA 4 MIN.  |  13.10.2022

Revoluci do přípravy spodní stavby přinesla na trh firma TEGOLA BOHEMIA s novou řadou fólií TEFOND. Oproti klasickým polyetylenovým profilovaným fóliím má TEFOND jiný geometrický tvar nopů v místě napojení než v ploše a krajní nopy do sebe při přeložení dobře zapadnou díky protiběžným zarážkám. Spoj je tak pevnější a odolnější a z celé vrstvy se díky němu stane vodotěsná a plynotěsná membrána. Pro ještě lepší výsledek je u části sortimentu spoj z výroby doplněn o samolepící izolační butylový pás.

Nopová fólie se nejčastěji používá k oddělení stavby od vlhkého prostředí. Pomůže s odvětráním vlhkosti, ale i radonu. Právě spoje jsou nejčastějším místem, kdy se při její instalaci chybuje. Vždy je třeba pohlídat dostatečný přesah, zapadnutí nopů do sebe a při větších požadavcích na pevnost spoje pak také zajistit slepení kaučukovou páskou nebo asfaltovým tmelem, popřípadě rovnou přistoupit ke svaření fólie horkým vzduchem. Unikátní patentovaný systém profilovaných izolačních HDPE fólií TEFOND právě tyto nedostatky, které často vedly k fatálním chybám stavby, odstranil.

Nopové fólie TEFOND mají vynikající difúzní vlastnosti proti průniku vodních par a plynů

Převratný mechanický způsob spojení nopové fólie TEFOND spočívá v přesném vymezení místa přesahu, v tom jsou nopy jinak geometricky rozmístěny a mají protiběžné zarážky pro dokonalé zacvaknuti do sebe. Čtyři produkty z celkového počtu šesti různých modifikací pro různé druhy použití jsou navíc už z výroby osazeny samolepícím pruhem z vysoce modifikovaného asfaltu syntetickým kaučukem SBS pro zabezpečení vodotěsnosti těchto spojů. Takto opatřený spoj dosahuje až 70% pevnosti v tahu fólie v ploše a přispívá tak ke zlepšení vodotěsnosti a plynotěsnosti. Fólie TEFOND pomohou s odvětráním zdiva, základové desky i stěn a zajistí nepřetržitou cirkulaci vzduchu. TEFOND je navíc membránou vyvinutou přímo pro svislou instalaci.

TEFOND lze používat i pro zlepšení únosnosti podloží

Právě díky výjimečným mechanickým vlastnostem fólie se její aplikací zpevní podkladní vrstvy. V případě vyplnění nopů betonem nebo sypkým materiálem se pevnost tohoto souvrství ještě několikanásobně zvyšuje a v určitých situacích je tak možné ze skladby podlahy vyloučit podkladní betonovou desku a fólii klást přímo na upravený zhutněný terén. Fólie TEFOND může chránit hydroizolaci stěn suterénu a základů před mechanickým poškozením a kořenovými systémy, je také odolná vůči chemickým prvkům v půdě a stavebních materiálech, ale odolává i zatížení a mechanickému napětí způsobenému usazováním půdy, aby ochránila hydroizolaci. Dutiny oddělující povrch od jiných materiálů poskytují vynikající zvukovou izolaci podlah a mezipodlahových stropů.

Jednoduchá montáž fólií TEFOND eliminuje chyby při provádění

Díky zmíněným vlastnostem se nopové fólie TEFOND snadno a rychle aplikují, protože po volném položení na podklad je možné vytvořit vodotěsný a plynotěsný spoj bez použití dalšího materiálu a speciálního nářadí. Dvě produktové varianty jsou rovnou polaminované filtrační vrstvou z netkané geotextilie, jedna pak filtrační a separační PP geotextilií, což opět usnadňuje a zrychluje aplikaci při realizaci těch souvrství, kde je této vrstvy třeba. Při nutnosti odstínění stavby od radonového podloží je dobrou zprávou, že TEFOND více jak desetinásobně převyšuje hodnoty normy, která udává poločas prostupu radioaktivních plynů fólií.

Více na www.tegola-tema.cz

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY