Dodavatelé a partneři

Multibat Plus - tradiční produkt v novém pytli

  ČTENÍ NA 3 MIN.  |  19.8.2021

Český čížkovický cement a Česká čížkovická malta jsou obchodní značky společnosti Lafarge Cement, a.s. Jedná se o řadu kvalitních výrobků s dlouhou tradicí – historie cementárny v Čížkovicích sahá 120 let do minulosti. V nedávné době prošel inovací jejich významný produkt s názvem Multibat Plus, který dostal nový kabát – pytel v designu ladícím právě s řadou Český čížkovický cement. Přitom obsah pytle, tedy receptura, zůstala stejná jako dosud.

Výrobek Multibat Plus plně nahrazuje cement a vápno při přípravě malt a omítek na staveništi – je to maltovinové pojivo, které splňuje požadavky ČSN EN 413 – 1 jako cement pro zdění MC 5. Vyrábí se mletím portlandského slínku se síranem vápenatým a dalšími složkami a přísadami, které upravují výsledné vlastnosti připravovaných malt. Mezi jeho hlavní výhody patří velká ekonomická úspornost a tím pádem velmi příznivá cena, výroba z českých surovin, šetrná k životnímu prostředí, a také velký akcent na ekologii, protože použití tohoto produktu reprezentuje o 50 % méně emisí CO2 než použití běžné vápenocementové malty.

Jak se s Multibatem Plus pracuje?
K přípravě malt pro zdění a omítání z Multibatu PLUS stačí použít běžný typ stavební míchačky. Smícháním s vodou a pískem dojde k aktivaci speciálních přísad, které se starají o vysokou přilnavost, prodyšnost, pevnost, zpracovatelnost a mnoho dalších užitných vlastností. K přípravě podkladu pro omítání poslouží úplně stejný výrobek, jen ve zředěné podobě vhodné pro postřik rozředěnou maltou (špric), na který se po dvou dnech může nanést omítka s tloušťkou až 20 mm v jednom pracovním cyklu (z jednoho pytle po 25 kg se omítne 6 m2 zdiva). Pokud používáme Multibat PLUS pro zdění, připravíme z jednoho pytle až 90 litrů čerstvé zdicí malty.

Multibat Plus je EKONOMICKÝ
Ze srovnání z údajů výrobců jednotlivých materiálů jasně vyplynulo, že z jednoho pytle Multibatu PLUS (25 kg) připravíte tolik zdicí malty jako ze šesti pytlů po 25 kg suché maltové směsi a při přípravě malty pro omítání nahradí jeden pytel Multibatu PLUS až sedm pytlů tradiční suché maltové směsi. Z toho logicky plynou i výrazně nižší náklady na m2.

Více informací a tabulku doporučeného dávkování naleznete na webu www.multibat.cz.

Jak použít Multibat Plus najdete ve videu ZDE.

Také ZDE můžete zhlédnout výrobní proces Multibatu plus.

DALŠÍ ČLÁNKY