Dodavatelé a partneři

LIAPOR: skvělý materiál industriální architektury

  ČTENÍ NA 3 MIN.  |  11.6.2023

K typickým znakům industriální architektury patří neomítané režné zdivo, ocelové nosníky, sklo nebo také přiznané instalace. Původně ryze průmyslové stavby se v poslední době staly inspirací pro některé moderní objekty, jejichž architektura našla zálibu v syrovosti a jednoduchosti. A právě režné zdivo v poslední době prožívá svůj comeback a uplatňuje se v mnoha oblastech, dokonce i v bytové výstavbě. Režné – pohledové – zdivo těží z řady svých exklusivních vlastností, mezi které patří zejména odolnost vůči hrubšímu zacházení a bezúdržbovost. Proto jej můžeme často vidět na sportovních stadionech, v suterénech, garážích apod. Jedním z předních výrobců pohledového zdiva je u nás společnost Lias Vintířov, která vyrábí široký sortiment produktů z Liaporbetonu.

Sortiment pro široké využití

Pohledové tvárnice Liapor jsou vyráběny z Liaporbetonu, ve kterém je klasické kamenivo nahrazeno keramickým kamenivem na bázi expandovaného jílu. Jedná se tedy o přírodní materiál, který je 100% ekologický, zdravotně nezávadný, se zajímavou povrchovou strukturou. Tvarovky se vyrábí ve třech základních rozměrech: 400 x 100 x 200 mm, 400 x 195 x 200 mm a 400 x 240 x 200 mm. Vedle tvarovek jsou nyní k dispozici také pohledové překlady (se stejnou strukturou jako základní tvarovka) a další zdicí doplňky. Projektant má tak možnost navrhovat a následně nechat postavit designově jednotné stěny se vším, co je třeba. Pohledové zdivo z Liaporu vyniká kromě jiného odolností vůči ohni a mrazu, což je zajímavé pro nevytápěné prostory a exteriéry. Navíc, a to je vlastnost, která se v současné době velmi cení, dobrou zvukovou izolací. Tvarovky Liapor jsou k dostání v šedé barvě, nemusí se pochopitelně omítat, ale často jsou opatřeny barevným nástřikem, jak je vidět na mnoha realizacích.

Tvarovky se vyrábí metodou vibrolisování díky které je dosaženo přesných tvarů jednotlivých kusů. Precizní a rychlé zdění provázené úsporou materiálu umožňují především kalibrované tvarovky, které jsou z výroby broušené. Tyto se pak nejčastěji zdí na 2mm spáru, takže celistvé zdivo vypadá na pohled zajímavě a nevšedně. Připomeneme ještě také vysoký index vzduchové neprůzvučnosti, který je dán strukturou Liaporbetonu. To činí z tvarovek atraktivní materiál všude tam, kde je požadovaná dobrá stavební akustika. Klasickým příkladem jsou instalační a výtahové šachty, různé strojovny, vzduchotechnika apod. 

Rezidence Vančurova v Ostrově

Referenční stavby

Počet referencí v posledních letech rapidně roste, neboť pro architekty a investory je estetika pohledového zdiva lákavá. Když k estetice přidáme již zmíněné vlastnosti, není divu, že se tvarovky Liapor stávají součástí řady zajímavých staveb. Tak například byl z pohledového zdiva Liapor postaven výběh jaguárů ve zlínské ZOO, garáže STAGE Hotelu Praha, suterén apartmánového komplexu Molo Lipno, celý objekt ZUŠ Ostrava, showroom autosalonu EDER Toyota v Karlových Varech nebo právě dokončená sportovní hala v Třebovicích. Ale ve výčtu nechybí škála bytových domů či administrativních center. Například je to bytový komplex Rezidence Oliva, Na Vackově, Nuselský Pivovar, nebo rezidence Vančurova v Ostrově.

Sportovní hala Třebovice

Sportovní hala Třebovice - zázemí

Bytový komplex Na Vackově

Pavilon jaguárů v ZOO Zlín

Autosalon Toyota v Karlových Varech

www.liapor.cz

DALŠÍ ČLÁNKY