Dodavatelé a partneři

LEHKÉ BETONY LIAPOR

  ČTENÍ NA 3 MIN.  |  12.9.2022

Lehké betony jsou vítaným pomocníkem na stavbách v těch případech, kdy není potřeba běžný beton, ale nejčastěji se s nimi setkáváme při realizaci podlah. Důvodů je hned několik. Lehké betony Liapor mají, jak název napovídá, především nízkou objemovou hmotnost, což je vlastnost, která jej upřednostňuje při rekonstrukcích, nebo prostě tam, kde hmotnost konstrukce podlahy hraje určitou roli. Vedle toho lehké betony Liapor profitují z velmi dobrých tepelně-izolačních vlastností, vysoké pevnosti a dlouhé trvanlivosti. Nemalý význam mohou mít za určitých podmínek i akustické vlastnosti – tedy například v útlumu kročejového hluku. Dalším pozitivním aspektem je, že se jedná o materiály nehořlavé, žáruvzdorné a ekologicky nezávadné.

Lehké betony řady Liapor MIX jsou betonovou směsí, ve které je běžné plnivo nahrazeno keramickým kamenivem, které je pro výsledné vlastnosti směsi klíčové. Keramický granulát, který je vyráběn výpalem a expandací přírodního jílu v rotační peci, je nejen lehký, ale i velmi pevný. Díky němu je splněna základní definice lehkého betonu, to znamená, že jeho hmotnost musí být menší než 2000 kg/m3 (v suchém stavu). Keramické kamenivo je rovněž zdrojem tepelně-izolačních a akustických parametrů. 

Český výrobce stavebních materiálů Lias Vintířov, LSM, k.s., má ve své nabídce tři typy lehkých betonů. Prvním z řady je Liapor Mix, tedy beton, ve kterém se používá keramické kamenivo frakce 4–8 mm. Objemová hmotnost je pouhých 800–900 kg/m3. Minimální pevnost v tlaku jsou 4 MPa. To znamená, že je vhodný pouze jako výplňový lehký beton, tepelně-izolační, respektive drenážní beton, jako ochrana inženýrských sítí nebo výplň klenbových stropů apod. Často se používá jako podkladní a vyrovnávací vrstva při rekonstrukci podlah a je vhodný i jako podklad pod podlahové topení. Neobsahuje přírodní kamenivo a není vhodný pro aplikace na dřevěné stropy. Zajímavá je tepelná vodivost l = 0,14 W/mK v suchém stavu.

Druhým v řadě lehkých betonů je Liapor Mix Final. Díky jemnější frakci keramického kameniva (1 až 4 mm) se používá hlavně jako lehký potěrový beton. Jeho minimální pevnost v tlaku je 6 MPa. Má z podstaty jemnější strukturu, a tak je pevnější. Liapor Mix Final má objemovou hmotnost 900–1000 kg/m3 a také neobsahuje přírodní kamenivo. Díky tepelné vodivosti l = 0,19 W/m.K se rovněž s výhodou využívá jako tepelně-izolační materiál. Ve skladbách podlah může mít funkci finální vrstvy, která následuje po aplikaci lehké výplňové vrstvy. Před pokládkou finální nášlapné vrstvy (například dlažby, koberce, linolea, vinylu) je obvykle nutné provést na Liapor Mix Final ještě tenkovrstvou vyrovnávací stěrku. 

Posledním typem lehkého betonu je Liapor Mix Statik. V tomto případě se jedná o směs cementu, přírodního kameniva a keramického kameniva Liapor. Jeho pevnost v tlaku již dosahuje 18 MPa, přičemž objemová hmotnost se zvýšila na 1400–1600 kg/m3. Součinitel tepelné vodivosti je pochopitelně vyšší l = 0,6 W/m.K. Liapor Mix Statik je možné, na rozdíl od variant Liapor Mix a Liapor Mix Final, použít všude tam, kde vznikne potřeba konstrukci vylehčit při zachování dostatečné vyšší pevnosti betonu. Může se jednat například o lehké betonové stropní konstrukce, vyztužené nosné vrstvy podlah, keramických a klenbových stropů nebo balkony. Nicméně jeho použití by měl v těchto případech vždy posoudit projektant – statik. Na rozdíl od Liapor Mix nebo Liapor Mix Final je Liapor Mix Statik balený v pytlích po 20 kg (oproti 21 respektive 23 kg). Což má svůj důvod v snadnější manipulaci na stavbě. Jeden pytel Liapor Mix Statik tak odpovídá z 16 litrům hotového betonu. 

www.liapor.cz

DALŠÍ ČLÁNKY