Dodavatelé a partneři

Elegantní "zelené" řešení pro zpevněné plochy

  ČTENÍ NA 3 MIN.  |  29.4.2023

Novinky v sortimentu betonových vegetačních dlažeb umožňují designově vybočit z klasického „plástvového“ vzhledu a ztvárnit příjezdovou cestu, parkovací stání nebo rozptylovou plochu ve stylu jednoduchého lineárního řádkování nebo netradiční šachovnice. Navíc si samozřejmě zachovávají hlavní přednosti zatravňovacích tvárnic, tedy účelné hospodaření s vodou a přírodní vzezření i při stoprocentním zachování funkčnosti pojížděné plochy.

Zmiňovanými novinkami v sortimentu společnosti Lias Vintířov je impregnovaná mrazuvzdorná dlažba VŘIDLO-EKO, která tvoří geometrickou šachovnicovou strukturu, a trávníková deska RAINSTONE, představující jednoduché, úzké linkování, oboje ve standardním šedém odstínu. Kromě klasického zatravnění, které je chráněno před stlačením a poškozením, je i u těchto druhů vegetačních dlažeb možné použít zásyp z kameniva, ideálně v kontrastní barvě – ta pak tvoří až 40 % plochy. Doplňkem jsou také dělící tvarovky, sloužící pro vizuální oddělení jednotlivých parkovacích stání. U větších objednávek je možná i volba jiného barevného odstínu.

Dlouhá životnost a protiskluznost

Impregnace betonové zatravňovací dlažby je důležitá především z důvodu zamezení přirozené nasákavosti materiálu. Bez ní by dlažba v létě odebírala příliš velké množství vody a travní porost by usychal, v zimě by zase hrozilo praskání vlivem rozpínání ledu. Betonová dlažba vyniká oproti svému plastovému konkurentovi protiskluzností, což je důležité při pojíždění, zejména ve svahu. Při instalaci vegetační dlažby není nutné používat krajové obrubníky, takže může nerušeně splynout s okolní zelení. 

Hospodaření s vodou a dotace

Však dešťové vody přímo v místě jejího dopadu je stěžejní pro správné hospodaření s vodou na soukromém pozemku, ale i v intravilánu obce. Kromě zatěžování kanalizace, která by musela vodu svedenou pryč přijmout, vede zabraňování vsaku vody i k narušení hladiny podzemních vod a vytváření přesušeného vzduchu. Volba zatravňovací dlažby tak může u soukromého pozemku vytrhnout trn z paty při pečlivém počítání procenta zpevněných ploch, u veřejných zakázek zase často pomůže dosáhnout na dotace, které podporují co největší návrat propustných ploch do měst. 

Pokládka a údržba

Důležitá je dobrá pokládka a správné zatravnění - tedy dobře zhutněný podklad a vhodné promíchání travního semene se zeminou, aby tráva mezi žebry rovnoměrně zakořenila. Pravidelná zálivka, zejména v suchém letním období, a občasné zastřižení traviny klasickou sekačkou jsou jedinou údržbou, kterou vegetační dlažba vyžaduje.

Více na www.liastone.cz

 

DALŠÍ ČLÁNKY